Dansk Erhverv

Ny reklameafgift er gift for butikker

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2011 16:43 CET

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om en afgift på husstandsomdelte tryksager på 400 mio. kroner. Det vil få negative konsekvenser for butikkerne, forbrugerne og koste arbejdspladser, vurderer Dansk Erhverv.

En reklameafgift er umulig at administrere 
Skatteministeriet undersøgte i 1998, om man kunne indføre en reklameafgift og konkluderede, at en reklameafgift er noget nær umulig at administrere pga. afgrænsningsproblemer, kontrolproblemer, omgåelsesproblemer og konkurrenceforvridning. I Sverige har man tidligere haft en reklameafgift, men man opgav den, fordi den var konkurrenceforvridende og fordi det var svært at afgrænse, hvad der var reklame, og hvad der var information.

Tab af arbejdspladser
En afgift på reklametryksager risikerer at føre til tab af danske arbejdspladser. Reklametryksagerne er en meget vigtig markedsføringskanal for detailhandlen og dele af det øvrige erhvervsliv, og produktionen af tryksagerne må derfor forventes at rykke til lande, hvor lønomkostningerne er mindre. Grafisk Arbejdsgiverforening har beregnet, at reklameafgiften vil føre til et direkte fald i beskæftigelsen i grafisk industri på mellem 420-660 medarbejdere og have indirekte følgevirkninger på mellem 670-910 medarbejdere.

Forbrugerne kommer til at betale prisen 
Forbrugerne kommer til at betale for en afgift på reklametryksager i form af højere priser, eftersom reklametryksagen vil blive dyrere at producere. De direkte omkostninger hertil vil blive væltet over på forbrugerne. Det er konkurrenceforvridende at gå efter ét bestemt reklamemedie, som forbrugerne i øvrigt er meget glade for og bruger aktivt til at opnå besparelser på deres indkøb.

Netop de husstandsomdelte reklametryksager er med til at gøre det let for forbrugerne at finde de gode tilbud og lave priser, hvilket fører til hård konkurrence mellem butikkerne og lavere priser for forbrugerne. Hvis man svækker reklametryksagen, svækker man altså samtidig priskonkurrencen.

Problem for mindre butikker 
Alle butikker og erhvervsdrivende har brug for at fortælle deres kunder om tilbud, priser, produkter og løsninger. Og hvis det bliver dyrere at anvende reklametryksagen til markedsføring, vil den formentlig flytte over i andre medier, f.eks. lokalaviser, dagblade, gratisaviser, tv, internettet og radio. Ikke alle erhvervsdrivende har budgetter til at føre reklamekampagner i tv, og på sigt vil det gå ud over særligt mindre butikker uden for de store byer.

Ingen miljøeffekt 
Reklameafgiften har til formål at ”bidrage til at nedbringe mængderne af papiraffald til gavn for miljøet”. Men afgiften vil slet ikke have nogen miljøeffekt, idet markedsføringen vil flytte over i andre papirmedier.