Kulturministeriet

Ny rolle til Det Danske Akademi i sprogdebatten

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2010 09:46 CEST

Den 14. september 2010 lød startskuddet for sprogkampagnen ”Gang i sproget”, som i forlængelse af regeringens sprogudspil fra 2009 skal sætte fokus på alt det, sproget kan bruges til på tværs af generationer, geografi og situationer, og på hvordan sproget hele tiden må nyudvikles, så vi kan sætte ord på vores verden.

I den anledning har kulturminister Per Stig Møller aftalt med Dansk Sprognævn og Det Danske Akademi, at akademiet fremover påtager sig en ny rolle i sprogdebatten, så litteraturens bidrag til det danske sprog og dets vækst kan styrkes.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Det fremragende, litterære sprog må stå centralt i enhver kulturdebat, og derfor er det så glædeligt, at Det Danske Akademi påtager sig en større rolle i forhold til det danske sprog. Vi skal til stadighed høre litteraturens stemme, for når vores sprog øger sin spændvidde, beriges vores sprog, samtale og tankeverden.”

Det er nu aftalt, at Det Danske Akademi vil tage følgende konkrete initiativer:

 • Dansk Sprognævn og Det Danske Akademi vil afholde et årligt møde, hvor de drøfter det danske sprogs udvikling og mulighederne for yderligere fælles tiltag.
 • Det Danske Akademi vil afgive skriftlige responsa på Dansk Sprognævns forslag til ændringer i dansk retskrivning.
 • Det Danske Akademi vil opfordre sine medlemmer til i højere grad at deltage i sprogrelaterede arrangementer, som f.eks. Kulturnatten eller Sprogets Dag.
 • Det Danske Akademi vil opfordre danske forlag til at give Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab adgang til at søge ord i elektroniske udgaver af litterære værker.
 • Det Danske Akademi (www.danskeakademi.dk) er en selvstændig institution, der har til formål ”at virke for dansk sprog og ånd, især inden for litteraturen”. Medlemmerne udgøres primært af ”skribenter som på fremragende måde dyrker dansk sprog”. Akademiet fremmer især sine formål gennem prisuddelinger og afholdelse af forfattermøder.

  Dansk Sprognævn (www.dsn.dk) er en statslig forskningsinstitution, der skal følge sprogets udvikling, yde vejledning om dansk sprog og sprogbrug samt fastlægge den danske retskrivning.

  Derudover støtter Kulturministeriet Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (www.dsl.dk), der udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet.

  Yderligere oplysninger

  Kommunikationschef Michael Jannerup
  Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

  Kontorchef Per Voetmann
  Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 62

  Sekretær Jens Smærup Sørensen
  Det Danske Akademi, tlf.: 97 72 44 11

  Direktør Sabine Kirchmeier-Andersen
  Dansk Sprognævn, tlf.: 33 74 74 06