Fermentationexperts A/S

Ny type foder skåner miljøet

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2010 10:41 CET

Fermentationexperts A/S og Aarhus Universitet får statslig støtte til at udvikle dyrefoder, som skal produceres efter samme princip som yoghurt. Det nye foder vil spare naturen for forurening med fosfor og kvælstof samt sikre europæisk GMO-frit foder til dansk landbrug.

Et renere vandmiljø til gavn for det vilde dyre- og planteliv samt sikring af danske landmænds fremtidige muligheder for at købe foder, som ikke er gensplejset. Det er nogle af perspektiverne i et nyt forskningsprojekt, som de næste to år gennemføres i et samarbejde mellem det private firma Fermentationexperts A/S, Aarhus Universitet og landmand Henrik Hauge Mols.
Fornyelsesfonden, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, har netop besluttet at støtte projektet med 11,3 millioner kr.
- Vi er rigtig glade for bevillingen. Med det her projekt bliver vi i stand til at producere foder på en måde, der er til gavn for miljøet og for landmændenes økonomi, og som samtidig lever op til mange forbrugeres ønske om at være fri for GMO (gensplejsning), siger Jens Legarth, administrerende direktør i Fermentationexperts A/S.

Samme proces som på et mejeri
Det nye foder består i al sin enkelthed af rapsfrø og biprodukter fra levnedsmiddelindustrien, for eksempel kartofler, som tilsættes mælkesyrebakterier. Dermed gennemgår foderet en proces med syrning, kaldet fermentering. Det er samme princip, som når et mejeri tilsætter mælkesyrebakterier til mælk for at producere yoghurt og andre syrnede mælkeprodukter. 
Under fermenteringen frigives der energi, protein og fosfor i rapsfrøene, så det bliver lettere for svin og fjerkræ at fordøje foderet. Forventningen er, at dyrene vil udnytte foderet op til 14-18 procent bedre, når det er fermenteret.
Dermed falder gyllens indhold af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Det vil være en stor gevinst for vandmiljøet, der som bekendt lider under belastningen med de to næringsstoffer.

Alternativ til gensplejset soja
Fermenteringen har også den effekt, at det nye produkt kan erstatte importeret soja fra Syd- og Nordamerika. Soja udgør i dag en væsentlig bestanddel af det meste foder til svin, høns og kyllinger. 
- Det vil på mange måder være en stor gevinst, hvis vi i højere grad kan bruge lokalt eller europæisk producerede afgrøder til foder, siger forskningsleder Hanne Damgaard Poulsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.
En stor del af det importerede soja stammer fra gensplejsede afgrøder, også kaldet GMO. Samtidig viser adskillige undersøgelser, at der blandt forbrugerne er stor modvilje mod gensplejsning.
- Vi kan altså forene forbrugernes ønske om GMO-frie produkter med landmændenes behov for et godt og billigt foder, forklarer Jens Legarth.

For flere oplysninger kontakt
Jens Legarth, adm. direktør Fermentationexperts A/S, tlf. 75 38 90 34, mobil 23 34 93 34, e-mail jel@fermentationexperts.com , www.fermentationexperts.com

Hanne Damgaard Poulsen, forskningsleder, DJF, Aarhus Universitet, tlf. 89 99 13 86, mobil 22 16 13 86, e-mail HanneDamgaard.Poulsen@agrsci.dk