Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning præciserer overlægers ansvar

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 10:41 CET

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som præciserer en behandlingsansvarlig overlæges ansvar i forbindelse med behandling af patienter, der er dømt til psykiatrisk behandling.

Vejledningen beskriver, hvad behandlingsansvaret indebærer ved  iværksættelse og gennemførelse af patientens behandlingsforløb. Vejledningen beskriver for eksempel, hvad overlægen skal gøre i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplaner, ved instruktion af andet personale samt ved patientens udeblivelse fra konsultation.

Sundhedsstyrelsen har tidligere konstateret, at der er en uens praksis for behandlingen af patienter, som er dømt til psykiatrisk behandling.

Link

Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling

Kontakt

Lena Graversen
Overlæge
Enhed for Tilsyn
Telefon 72 22 78 02