Miljøministeriet

Ny vejledning skaber klarhed over "grønlistet" affald

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2011 10:24 CEST

Skal Miljøstyrelsen have besked eller ej, inden jeg sender mit affald ud af landet. Det dilemma kan en affaldseksportør sidde med, for det afhænger nemlig af, om affaldet er ”grønlistet” eller ej.

Rent pap-, metal-, glas- og papiraffald er eksempler på grønlistet affald. Det er affald, som er forholdsvist uproblematisk – både at håndtere for virksomheden, der behandler affaldet, og for miljøet. Derfor skal affaldseksportører ikke anmelde det til Miljøstyrelsen, før de sender det ud af landet til genanvendelse eller forbrænding. Derimod skal Miljøstyrelsen godkende eksporten, hvis vognlæsset er fyldt med en blanding af for eksempel papir, metal og glas, da affaldet så er vanskeligere at genanvende.

Det kan være svært at vurdere, om affaldet er grønlistet eller ej. Miljøstyrelsen har derfor lavet en vejledning, der giver praktiske anvisninger på, hvordan man vurderer affaldet korrekt. Vejledningen er tænkt som et praktisk hjælpeværktøj til især virksomheder og kommuner.

- Vi oplever på vores kontroller, at en del eksportører af affald ikke har vurderet deres affald korrekt. Vi har eksempler på, at forskellige typer affald er blandet sammen, men stadig er klassificeret som grønlistet, selvom det skulle have været anmeldt til Miljøstyrelsen. Derfor har vi nu lavet en vejledning, der giver praktiske anvisninger til alle, der har brug for hjælp til at vurdere affaldet inden det sendes ud af landet, siger miljøminister Karen Ellemann.

Grønlistet affald er defineret i EU’s transportforordning om grænseoverskridende overførsler af affald. Miljøstyrelsens nye vejledning ”Klassificering af grønlistet affald under ”transport-forordningen” (forordning nr. 1013/2006) – en praktisk vejledning” skal altså hjælpe kommuner og virksomheder med at foretage en korrekt vurdering af affald. Der er nemlig brug for konkrete eksempler på, hvad grønlistet affald er, for det kan være svært for virksomheder og kommuner at vurdere, om det affald de står og skal sende ud af landet er grønlistet.

- Vejledningen skal sikre, at affaldet klassificeres ens, og den skal samtidig bidrage til et effektivt tilsyn med reglerne, når affaldet sendes ud af og ind i landet. Det skal i sidste ende forebygge ulovlige transporter og sikre, at affald fra Danmark ikke skaber et miljømæssigt problem - især i ulandene, siger Karen Ellemann.

Yderligere oplysninger:
Annette Schneider, funktionsleder i Miljøstyrelsen, 7254 4491
Thilde Fruergaard, ingeniør i Miljøstyrelsen, 7254 4221