Nyborg Kommune

Nyborg dropper smør på brødet

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 11:27 CET

Nyborg Kommune har sammen med regionens øvrige 21 kommuner deltaget i en regional spørgeskemaundersøgelse, som omhandler trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark.

Mere end 36.000 borgere i Region Syddanmark har svaret på 60 spørgsmål inden for temaerne helbred og trivsel, sundhedsadfærd, holdningen til at ændre adfærd, sygelighed, kontakt til egen læge og sociale relationer. Undersøgelsen viser overordnet, at der er en social slagside hvad angår sygelighed og sundhedsadfærd. Borgere med kort uddannelse viser sig at være mest syge og er karakteriseret ved at have den mest uhensigtsmæssige adfærd i forhold til egen sundhed.

Nyborg har med sundhedsprofilen også fået tal på sundheden. For eksempel er 15,5% af borgerne svært overvægtige. Ca. 35% har en eller flere langvarige sygdomme og omkring hver femte borger er dagligryger. Nyborg Kommune har sammen med Odense Kommune den største andel af borgere, der aldrig spiser fedtstof på brødet. Nyborg og Kerteminde er de to kommuner, hvor andelen af borgere, som sjældent eller aldrig har kontakt til deres familie er lavest.

Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab i Sundheds - og Ældreudvalgets arbejde med forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for borgerne. Den giver os mulighed for at målrette vores indsatser inden for særlige risikofaktorer og til borgere, der har det største behov udtaler Sundheds - og ældreudvalgsformand Kaj Refslund (V). Vi får desuden mulighed for at sammenligne os med andre kommuner, så vi kan dele vores erfaringer på områder, hvor vi har ens udfordringer. Kaj Refslund tilføjer, at offentliggørelsen af den regionale sundhedsprofil falder på et godt tidspunkt, da Nyborg Kommune netop er gået i gang med udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik, der skal gælde for perioden 2011-2014.

Sundhedsprofilundersøgelsen gentages igen i 2013 og vil herefter blive gennemført en gang hver fjerde år.

Læs hele den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det? – trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010” her (åbner i nyt vindue)

For yderligere oplysninger kontakt

Kaj Refslund, Sundheds - og Ældreudvalgsformand, tlf. 6598 1992, e-mail:kre@nyborg.dk
Sundhedschef Mette Bill Ladegaard, tlf. 6333 7138, mobil 51599138, e-mail:mbl@nyborg.dk