Novo Nordisk A/S

Nye data for ultralangtidsvirkende insulin degludec viser lavere dag til dag-variation sammenlignet med insulin glargin (21 September 2010)

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 09:19 CEST

Stockholm, Sverige – Novo Nordisk præsenterede i dag klinisk-farmakologiske data for insulin degludec, en ultralangtidsvirkende basal insulin under klinisk afprøvning. De nye data viser, at dag til dag-variationen i den samlede metaboliske virkning er op til fire gange lavere sammenlignet med insulin glargin hos patienter med type 1-diabetes.[i]Disse data blev præsenteret på det 46. videnskabelige årsmøde i European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Novo Nordisk præsenterede desuden fase 2-data, som viser insulin degludecs potentiale i forhold til opnåelse af glykæmisk kontrol hos patienter med type 2-diabetes ved brug én gang dagligt eller tre gange ugentligt.[ii] Disse data blev også præsenteret på årsmødet i American Diabetes Association (ADA) i juni 2010.

Lavere dag til dag-variation og mere stabil blodsukkersænkende virkning

I et studie, der sammenligner dag til dag-variationen i den blodsukker sænkende virkning af identiske doser af insulin degludec eller insulin glargin hos patienter med type 1-diabetes i steady state-behandling, har insulin degludec en signifikant lavere dag til dag-variation og giver en mere stabil blodsukkersænkende virkning sammenlignet med insulin glargin.

“Den lavere dag til dag-variation1 for insulin degludec stemmer overens med resultaterne fra fase 22, som viser, at risikoen for hypoglykæmi er lavere ved behandling med insulin degludec end med insulin glargin. Et studie viser, at 92% af patienter med type 2-diabetes, der får insulin degludec én gang dagligt, ikke oplever hypoglykæmi, sammenlignet med 77% af dem, der behandles med insulin glargin én gang dagligt,” siger Novo Nordisks koncernforsknings direktør, Mads Krogsgaard Thomsen.

Ultralangtidsvirkende med potentiale for dosering tre gange om ugen

Fase 2 proof of concept-studier, der har til formål at undersøge virkning og sikkerhed for insulin degludec ved brug én gang dagligt eller tre gange ugentligt, viser, at insulin degludec er veltolereret og forbedrer blodsukker reguleringen hos patienter med type 2-diabetes, som ikke tidligere er blevet behandlet med insulin. Efter 16 ugers behandling med insulin degludec er den gennemsnitlige HbA1c-reduktion sammenlignelig for behandlingsgrupperne, der får insulin degludec henholdsvis én gang dagligt (-1,3 procentpoint) og tre gange ugentligt (-1,5 procentpoint), og med behandling med insulin glargin én gang dagligt (-1,5 procentpoint).2

Samtidig oplever 77% af de patienter, der får insulin degludec tre gange ugentligt i dette studie, ingen konfirmerede tilfælde af hypoglykæmi (defineret som et blodsukker på <3,1 mmol/l eller som episoder med behov for hjælp), hvilket svarer til, hvad der blev fundet for insulin glargin én gang dagligt.

“Den ultralange virkning og lave variation åbner mulighed for, at man potentielt kan nøjes med at bruge insulin degludec tre gange ugentligt. Det vil gøre det lettere for patienter med type 2-diabetes at efterleve den foreskrevne behandling, når de starter på insulin,” siger Mads Krogsgaard Thomsen. “Dette innovative doseringsmønster vil blive undersøgt nærmere i vores omfattende kliniske fase 3a-program.”

Om insulin degludec

Insulin degludec er en basal insulin, der danner opløselige multi-heksamerer ved subkutan injektion. Herved opstår der et depot, hvorfra insulin degludec kontinuerligt og langsomt optages i kredsløbet, hvilket giver en ultralang og stabil virkningsprofil.[iii]Novo Nordisk gennemfører i øjeblikket et globalt klinisk fase 3-program ved navn BEGIN™ med det formål at undersøge den kliniske profil for insulin degludec. Programmet involverer mere end 7.000 patienter i 12 studier.

Yderligere information:

Medier:

Katrine Rud von Sperling, Tlf.: 4442 6718, krsp@novonordisk.com

Investorer:

Klaus Bülow Davidsen, Tlf.: 4442 3176, klda@novonordisk.com

Kasper Roseeuw Poulsen, Tlf.: 4442 4471, krop@novonordisk.com

Jannick Lindegaard, Tlf.: 4442 4765, jlis@novonordisk.com

 

[i] Heise, T et al. Insulin degludec: Less pharmacodynamic variability than insulin glargine under steady state conditions. Poster presentation, Poster 971, presented at European Association for the Studies of Diabetes (EASD), Scientific Sessions 2010, Stockholm, September 2010.

[ii] Mathieu C, et al. Insulin Degludec, a New Generation Ultra-long Acting Insulin, used Once Daily or 3-times Weekly in People with Type 2 Diabetes: Comparison to Insulin Glargine. Oral presentation no. 4, presented at European Association for the Study of Diabetes (EASD), Scientific Sessions 2010, Stockholm, September 2010.

[iii] Jonassen, I et al. Insulin Degludec is a new generation ultra-long-acting basal insulin with a unique mechanism of protraction based on multi-hexamer formation. Oral presentation no. 39-OR, presented at the American Diabetes Association (ADA) Scientific Sessions 2010, Orlando, Florida. June 2010. Diabetes 2010; 59 (Suppl. 1) A375.