Novo Nordisk A/S

Nye data viser signifikant større patienttilfredshed med Victoza® (liraglutid) som injektion end med Januvia® i tabletform ved behandling af type 2-diabetes

Pressemeddelelse   •   Sep 21, 2010 08:59 CEST

Stockholm, Sverige – Nye forskningsresultater baseret på patienternes egne indberetninger blev i dag præsenteret på diabeteskongressen European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Stockholm. Resultaterne gør op med den udbredte opfattelse af, at patienter foretrækker tabletbehandling frem for injektioner, når det gælder blodsukkersænkende behandling.1

Resultaterne fra studiet, der blev gennemført som et åbent forsøg af 26 ugers varighed, viste, at patienter, der blev behandlet med Victoza® (liraglutid 1,8 mg) som injektion, gav udtryk for en signifikant større generel behandlingstilfredshed efter 26 uger end dem, der blev behandlet med Januvia® (sitagliptin) i tabletform (hhv. 4,35 og 2,96 point, p=0,03).1 Det er i den forbindelse værd at bemærke, at patienterne bedømte Victoza® 1,8 mg som værende lige så bekvem som Januvia® og havde større tilbøjelighed til dels selv at fortsætte med behandlingen og dels anbefale Victoza® til andre patienter.1

Yderligere data fra studiet viste, at både HbA1c-reduktion2 og vægttab3 var signifikant større med Victoza® 1,8 mg end med Januvia® taget som supplement til en fast dosis af metformin. Resultaterne, der blev præsenteret i dag, viser, at 50% af de patienter, der blev behandlet med Victoza® 1,8 mg, opnåede et vægttab på >3% af deres kropsvægt mod kun 20% af de patienter, der blev behandlet med Januvia®; vægttabet målt i kg var signifikant større hos patienter, der blev behandlet med Victoza®.3

Den forsøgsansvarlige læge, professor Melanie Davies fra University Hospitals of Leicester, Storbritannien, sagde: “Nogle klinikere er stadig tilbageholdende med brugen af injektionsbehandling, fordi de mener, at det er mere komplekst og mindre attraktivt end tabletbehandling. Det er den opfattelse, disse resultater med Victoza® nu vil gøre op med, eftersom patienterne i vores studie foretrækker injektioner frem for tabletter – sandsynligvis fordi de opnår større forbedringer i blodsukkerregulering og samtidig et betydeligt vægttab.”

“Hvis vi som klinikere ønsker at skabe et win/win-scenarie for vores patienter, er vi nødt til at se på hvert enkelt element i behandlingen. Her er det naturligvis vigtigt at se både på patienternes egne indberetninger om behandlingsresultater og på patienttilfredsheden,” sagde professor Davies.

Om studiet

Studiedesign

• Studiet blev gennemført som et randomiseret, åbent parallelgruppeforsøg med aktiv komparator. Det strakte sig over 26 uger og omfattede 665 patienter med type 2-diabetes. Patienter med et langtidsblodsukkerniveau (HbA1c) ved studiets begyndelse på mellem 7,5 og 10,0% blev behandlet med ≥1.500 mg metformin kombineret med Victoza® 1,8 mg, Victoza® 1,2 mg eller Januvia® 100 mg, alle kombinationer givet én gang dagligt. Patientrapporterede data1

• Forbedringen i den generelle behandlingstilfredshed var signifikant større med Victoza® 1,8 mg (4,35) end med Januvia® (2,96) målt ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire

• Patienterne gav udtryk for en signifikant større forbedring i patienttilfredshed med Victoza® 1,8 mg end med Januvia® på tre punkter:

o I sammenligning med deres ‘nuværende behandling’ (forskel = 0,35; P=0,01)

o Hvorvidt de ville ‘anbefale’ Victoza®/Januvia® (forskel = 0,41; P=0,003)

o Hvorvidt de ville ‘fortsætte’ med Victoza®/Januvia® efter studiets afslutning (forskel = 0,44; P=0,01)

• Patienterne oplevede signifikant færre tilfælde af hyperglykæmi (for højt blodsukker) med Victoza® 1,8 mg end med Januvia® (forskel = -0,88; P<0,0001). HbA1c-regulering2

• Victoza® medførte en signifikant større forbedring i glykæmisk kontrol end Januvia® (gennemsnitlig HbA1c-reduktion: 1,50%, 1,24% og 0,90% for henholdsvis Victoza® 1,8 mg, Victoza® 1,2 mg og Januvia®; P<0,0001 for begge doser af Victoza® i forhold til Januvia®. Andelen af patienter, der opnåede et HbA1c <7%, var henholdsvis 54,6%, 43,4% og 22,4%). Vægttab3

• Flere patienter opnåede et vægttab på >3% af kropsvægten med Victoza® end med Januvia® (hhv. 51% og 21%, OR=3,92, p<0,0001)

• Vægtændringerne for den behandlingsgruppe, der opnåede et vægttab på >3%, var henholdsvis -6,3 kg for Victoza® og -5,3 kg for Januvia®.

Om Victoza®

Victoza® (liraglutid) er den første og eneste humane GLP-1-analog (glukagonlignende peptid-1), der har 97% lighed med det GLP-1, kroppen selv producerer. Ligesom naturligt GLP-1 virker Victoza® ved at stimulere betacellerne til kun at frigive insulin, når blodsukkerniveauet er for højt. Som følge af denne glukoseafhængige virkningsmekanisme er Victoza® forbundet med en lav forekomst af hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Den blodsukkersænkende mekanisme involverer også en forsinkelse i mavesækkens tømning.

Victoza® blev i juni 2009 godkendt af Europa-Kommissionen i samtlige 27 EUmedlemslande. I januar 2010 blev Victoza® godkendt i USA som supplement til diæt og motion med det formål at forbedre blodsukkerreguleringen hos voksne med type 2-diabetes.

Victoza® er pr. juni 2010 desuden godkendt i Japan, Brasilien, Canada og 16 andre lande overalt i verden. Victoza® er på nuværende tidspunkt lanceret i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Japan, Indien, Canada og Danmark samt 11 andre europæiske lande og vil blive tilgængeligt på andre markeder i løbet af 2010. Registreringsansøgning blev desuden indsendt i august 2009 i Kina, hvor myndighedernes afgørelse afventes.

Victoza® er et registreret varemærke ejet af Novo Nordisk A/S

Januvia® er et registreret varemærke ejet af Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskab af Merck & Co., Inc.

Yderligere information:

Medier:

Katrine Sperling, Tlf.: 4442 6718, krsp@novonordisk.com

Investorer:

Klaus Bülow Davidsen, Tlf.: 4442 3176, klda@novonordisk.com

Kasper Roseeuw Poulsen, Tlf.: 4442 4471, krop@novonordisk.com

Jannick Lindegaard, Tlf.: 4442 4765, jlis@novonordisk.com

Novo Nordisk A/S Novo Allé Telefon: Internet: CVR nr.:

Corporate Communications 2880 Bagsværd +45 4444 8888 novonordisk.com 24256790

Danmark Telefax: +45 4444 2314

Referencer

1 Montanya E, Cuddihy R, Pratley R, Hammer M, Bloch-Thomsen A and Davies M. Treatmentsatisfaction in patients with type 2 diabetes is significantly improved with liraglutide, the oncedaily GLP-1 analogue versus sitagliptin, both combined with metformin. 46th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting 20–24 September 2010. Stockholm, Sweden. Poster number 832.

2 Davies M, Pratley R, Montanya E, Thomsen AB, Falahati A, Sesti G. Liraglutide reduces A1c to a greater extent than sitagliptin regardless of baseline A1c levels. American Diabetes Association 70th Scientific Sessions, 25–29 June 2010. Orlando, Florida. Abstract ID 57-OR.

3 Garber A, Thomsen AB, Falahati A, Pratley R. Liraglutide treatment provides greater weight loss with improved glycaemic control than sitagliptin, both combined with metformin. 46th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting 20–24 September 2010. Stockholm, Sweden. Poster number 834.