PwC Danmark

​Nye love og regler ændrer markedet for hedgefonde

Pressemeddelelse   •   Feb 23, 2016 06:00 CET

Markedet for hedgefonde oplever store forandringer i disse år, da nye regler og love har åbnet markedet og dermed øget konkurrencen. Kunderne er samtidig blevet mere indsigtsfulde og stiller større krav, og derfor skal udbyderne handle mere professionelt i deres tilgang til forretningen – fra strategi over compliance til infrastruktur. Det viser en ny analyse om hedgefonde fra PwC.

Rapporten ”Global Hedge Fund Distribution Survey 2015: Distribution Disrupted – A Spotlight On Alternatives” viser, at markedet er blevet mere professionaliseret og institutionaliseret, hvilket stiller store krav til aktørerne. Lead-time er blevet længere og investeringen større, og derfor skal udbyderne være skarpere i deres tilgang til forretningen – fra strategi over compliance til infrastruktur, lyder konklusionen i rapporten.

”Vi har set en hastig udvikling de seneste 10 år. Tidligere kunne hedgefonde målrettet sælge til kvalificerede eller professionelle investorer stort set overalt i verden med relativt få begrænsninger. I dag er situationen ændret radikalt, og de fleste hedgefonde står over for betydelig regulering, som øger krav om compliance og rapportering, hvilket i mange tilfælde sætter nye begrænsninger,” forklarer Søren Kviesgaard, partner og ekspert i hedgefonde fra PwC.

Rapporten viser desuden, at kunderne er blevet mere indsigtsfulde og stiller større krav til kapitalfondene. Det sker i takt med, at de også har fået et større marked at agere i.

”Vi oplever, at udbyderne af hedgefonde er blevet mere forskelligartede pga. den stigende konkurrence. Samtidig svarer ca. en fjerdedel, at leadtime kan være over et år, og den lange leadtime betyder, at skellet mellem mindre og større udbydere bliver stadig større, da de små og start up-fonde er mere afhængig af hurtig vækst for at overleve,” forklarer Søren Kviesgaard.

Knap halvdelen af hedgefondene søsætter ny fond i 2016
Undersøgelsen viser dog, at knap halvdelen af de globale hedgefonde forventer at søsætte en ny fond inden udgangen af året, og de fleste melder om stigninger i forvaltede aktiver.

Således forventer hele 44 % at søsætte en ny hedgefond inden udgangen af 2016. Næsten en tredjedel af de amerikanske og 50 % af de britiske forvaltere svarer i undersøgelsen, at de i samme periode vil udrulle alternative investeringsfonde.

”Antallet af alternative investeringsfonde er forsat stigende og i udvikling. Det er tegn på, at hedgefondene reagerer positivt på ændringerne i investorernes krav samt de lovgivningsmæssige reformer. Branchen påbegyndte allerede inden finanskrisen en institutionaliseringsproces og er nu hurtigt ved at modnes til at forvalte en række mål med mulighed for udlodninger,” fortæller Søren Kviesgaard.

Nye produkter på vej
Ifølge undersøgelsen oplever 61 % porteføljeforvaltere en stigning i de forvaltede aktiver i deres hedgefonde, mens over 80 % af firmaer med alternative investeringsfonde svarer, at disse produkter også var i vækst.

”Det er opmuntrende at se det store antal af forvaltere, der overvejer at lancere nye produkter inden for det kommende år, hvilket er et bevis på den robusthed og styrke, som branchen besidder,” vurderer Søren Kviesgaard.

For så vidt angår fordelingsmodeller peger forvalterne på, at deres egen direkte salgskanal var den mest produktive vækstkilde efterfulgt af prime brokers’ capital introduction teams, investeringskonsulenter og henvisninger.

For yderligere information kontakt Søren Kviesgaard på mobil 2080 6480.

Om AIMA
Alternative Investment Management Association (AIMA) har over 1.600 medlemsfirmaer og over 10.000 kontaktpersoner i mere end 50 lande. Medlemmerne omfatter porteføljeforvaltere og andre forvaltere af alternative aktiver, fund of funds-forvaltere, prime brokers, advokat- og revisionsfirmaer, investorer, fondsadministratorer og uafhængige fondsdirektører.

Om PwC
PwC er verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshus. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 208.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.