Odder Kommune

Nye muligheder for landsbyudvikling

Pressemeddelelse   •   Mar 21, 2018 14:06 CET

Et forsøgsprojekt i Odder Kommune skal knække koden for forfaldne bygninger i landsbyerne, der står tomme og skæmmer i gadebilledet. Projektet vil over de kommende år udvikle og afprøve nye tilgange til at skaffe midler til at redde og udvikle landsbyer. Udgangspunktet er, at der gennem nye samarbejdsformer kan skabes fremdrift og nyt liv i lokalområdet.

Overalt i Danmarks landsbyer har centrale bygninger mistet deres formål og indhold. De står nu tomme og forfalder. Det drejer sig særligt om tidligere samlingssteder som købmanden, kroen eller stationen. Funktioner, der var meget vigtige i den oprindelige landsbystruktur, men nu er lukket.

Når en købmand eller kro lukker, forfalder bygningen ofte, og dette skaber meget hurtigt en stemning af tilbagegang, der kan gå ud over hele landsbyens attraktivitet og udviklingsmuligheder. Hvis forfaldet eskalerer, kan kommunen i yderste konsekvens gribe til nedrivning.

Det er en stor udfordring lokalt og kommunalt at tage fat om den slags bygninger. For lokale foreninger og ildsjæle kan det være en uoverskuelig og økonomisk svær opgave. Udfordringen er i bund og grund at rejse ressourcer nok til, at bygningen kan løftes ud af forfald og indgå på ejendomsmarkedet igen. Det nye projekt vil komme med nye løsninger til samarbejde og finansiering af byfornyelse i landsbyerne.

Borgmester Uffe Jensen (V) udtaler:
- For at vi kan skabe levedygtige landsbyer er det afgørende, at der er liv i landsbyens centrale bygninger. Vi er meget glade for denne store bevilling til projektet, der gør os i stand til at undersøge problemstillingen og udvikle nye løsninger til Odder Kommune og andre kommuner i samme situation. Vi håber projektet kan vise, at både kommune, foreninger og lokale borgere får stor værdi ud af at hjælpe centrale bygninger tilbage på markedet, så de kan fyldes af nyt liv og forbedre den fysiske kvalitet i landsbyerne

I samarbejde med lokale aktører og lokalråd skal projektet udvikle en ny samarbejds- og finansieringsmodel og afprøve den i et udvalgt projektområde.

Udviklingskonsulent Martin Hauge, Odder Kommune, udtaler:
- Med dette projekt vil vi vise, at det er muligt at rejse nye former for ressourcer til fysiske projekter i landdistrikterne, når borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune går sammen. Projektet vil vise, hvordan man med udgangspunkt i en forladt bygning kan sætte skub i en byfornyelse, der rækker ud over den enkelte matrikel og samler landsbyen på en ny måde.

Odder Kommune modtog tilsagnet på 1,655 mio. kr. til projektet fra byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i begyndelsen af året, og projektet sættes nu i gang. Projektet udføres i samarbejde med arkitektfirmaet BO FROST architects, der vil stå for den faglige ledelse af projektets lokale aktiviteter.

Projektet løber fra 2018 frem til midten af 2020. I alt 9 mio. kr. i puljen blev fordelt mellem Syddjurs, Odsherred, Randers, Middelfart, Esbjerg, Skive og Odder Kommune.

Kontakt

Få mere at vide om projektet og lokalråd i Odder Kommune hos udviklingskonsulent Martin Hauge, mail martin.hauge@odder.dk eller på telefon 30843418.

Få mere at vide om projektets aktiviteter hos arkitekt Esben Dannemand Frost, BO FROST architects, mail esben@bo-frost.dk eller på telefon 22527115.

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Aarhus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.odder.dk