Ministeriet for Børn og Undervisning

Nye optagelseskriterier på produktionsskoler

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 08:56 CET

Et netop fremsat lovforslag betyder, at optagelse på produktionsskolerne målrettes de unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.

Regeringen har fremsat et nyt lovforslag i Folketinget, der betyder en ændring af optagelseskriterierne for produktionsskoler. Fremover bliver optagelse på en produktionsskole målrettet den gruppe unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.

I dag tilbydes optagelse på produktionsskoler også til alle unge under 25 år, som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Det er dog normalt ikke nødvendigt at tilbyde optagelse på produktionsskoler til de unge, der blot skifter mellem to ungdomsuddannelser. Derfor betyder lovforslaget, at en afbrudt ungdomsuddannelse ikke længere i sig selv skal danne grundlag for tilbud om optagelse.

Ændring af produktionsskoleydelse

Lovforslaget betyder desuden, at størrelsen af produktionsskoleydelsen til deltagere over 18 år fremover vil afhænge af, om deltageren er hjemmeboende eller udeboende. Ydelsen for hjemmeboende deltagere over 18 år bliver med lovforslaget nedsat til 795 kroner per uge i 2010-niveau.

Produktionsskoledeltagere, der er over 18 år og hjemmeboende, modtager i dag samme beløb i skoleydelse som udeboende produktionsskoledeltagere over 18 år.

Lovforslaget udmønter ”Aftale om genopretning af dansk økonomi” (maj 2010) indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Hvis det vedtages, skal lovforslaget træde i kraft den 1. januar 2011.

Kontakt

Jacob Sten Jensen
Fuldmægtig
jajen1@uvm.dk
Tlf. 3392 5493

Læs mere