Post Danmark A/S

Nye priser på breve og pakker

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 11:39 CEST

Forslaget til ny postlov – der gennemfører den fulde liberalisering af det danske postmarked – er nu fremlagt til behandling i Folketinget. Såfremt loven vedtages i den nuværende form, planlægger Post Danmark at indføre nye priser, der vil gælde fra den 1. april næste år.

- Hovedprincippet bliver fremover, at afsenderne skal betale i forhold til de omkostninger, der er forbundet med den valgte forsendelsesform. Derfor bliver de frimærkefrankerede breve betydeligt dyrere, da det er de breve, der er dyrest for os at håndtere, mens priserne kun i mindre grad eller slet ikke stiger for breve med andre frankeringsformer, siger direktør i Post Danmark, Finn Hansen.

Samtidig kommer der to pakketyper, en med og en uden omdeling. Pakken uden omdeling vil blive billigere end pakken med omdeling er i dag. Også her er princippet, at prisen skal afspejle omkostningen ved den enkelte forsendelse.

Det frimærkefrankerede A-brev kommer fra den 1. april 2011 til at koste 8,00 kr. Er man tilfreds med, at brevet er 2-3 dage undervejs, kan afsenderen nøjes med at betale 6 kr., som bliver prisen for det frimærkefrankerede B-brev. Samtidig bliver det nu muligt at putte B-breve i en af de næsten 10.000 postkasser rundt om i landet. Desuden skal frimærkefrankerede breve fremover kun frankeres efter vægt, da formattakseringen bortfalder. Dermed bliver det nemmere at finde den rette porto.

En gennemsnitlig husstand sender i dag breve for ca. 180 kr. om året. Det svarer til ca. 33 A-breve årligt.

PP-breve (breve hvor portoen for større partier er betalt efter aftale med Post Danmark) er væsentligt billigere at håndtere for Post Danmark, bl.a. fordi de indleveres direkte på et postcenter. Tilsvarende er brug af frankeringsmaskiner billigere end frimærkebreve, som typisk enten skal indsamles via postkasserne eller fra posthusene.

- Digitaliseringen og den økonomiske krise har ført til et fald i antallet af breve på mere end 20 % de seneste år, og det fald vil fortsætte. Når der er færre breve, og befordringspligten stort set er uændret med postomdeling til alle i hele landet 6 dage om ugen, bliver omkostningerne for hvert enkelt brev højere. Post Danmark har foretaget store effektiviseringer og har sagt farvel til flere tusinde medarbejdere, men udfordringerne kan ikke imødegås gennem effektiviseringer alene, da vi fortsat skal leve op til befordringspligten, siger Finn Hansen.

De to pakketyper bliver en, hvor pakken som hidtil omdeles til adressen, og en hvor pakken ikke omdeles, men hvor modtageren får en meddelelse om, at pakken kan afhentes på nærmeste posthus eller i Døgnposten. Det bliver 5 kr. dyrere end i dag at sende pakker op til 10 kilo med omdeling, mens en tilsvarende pakke uden omdeling bliver 10 kr. billigere end den pris, man betaler i dag.

Stor- og maxibreve bliver overvejende billigere, og mange virksomheder vil opleve, at deres pakker til private forbrugere bliver billigere. Dette er forsendelsesformer, der ofte benyttes i den voksende e-handel.

- Vi vil gøre vores yderste for, at alle danskere fortsat får værdi for pengene hos Post Danmark – nu og i fremtiden.  Det er klart, at det løfte er større, når vi nu sætter priserne op. Det er vi helt klar over, og vi er parate til at leve op til det, siger Finn Hansen.

Til redaktionen:

Yderligere oplysninger fås hos pressechef i Post Danmark Morten Nielsen på tlf. 33 61 60 11.Pressemeddelelsen er også vedhæftet sammen med et prisark.

Med venlig hilsen

Kristian Rask
Kommunikationsrådgiver
------------------------------------
Post Danmark A/S
Kommunikation
Tietgensgade 37
1566 København V
Tlf.: 3361 6013
Mobil: 2178 3109
E-mail: kristian.rask@post.dk
www.postdanmark.dk