Social- og Integrationsministeriet

Nye rapporter om ekstremisme i Danmark

Pressemeddelelse   •   Maj 08, 2012 10:00 CEST

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup offentliggør i dag to rapporter om højre- og venstreekstremistiske miljøer og grupperinger, der bekender sig til anti-demokratisk og voldelig islamisme i Danmark. Rapporterne viser, at der er udfordringer med ekstremisme i Danmark.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup offentliggør i dag to rapporter, der for første gang giver et samlet overblik over navngivne anti-demokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. Rapporterne er startskuddet til en større national kortlægning af det ekstremistiske felt og viser, hvordan forskellige ekstremistiske miljøer – både venstre, højre og islamistiske miljøer – udgør en trussel mod demokratiet.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup:
”Det er bydende nødvendigt, at vi tager truslen fra ekstremisme alvorligt og indsamler konkret viden, som gør os i stand til at sætte tidligt ind med en endnu mere målrettet forebyggende indsats, end vi kan i dag. Danmark er et forgangsland, når det kommer til forebyggelse af ekstremisme. Og vi bruger i dag internationalt anerkendte metoder, hvor vi har direkte kontakt med unge og hjælper dem ud af ekstremistiske miljøer. Det kan selvfølgelig altid gøres endnu bedre, og det forventer jeg, at den nationale kortlægning af ekstremistiske miljøer vil bidrage til.”

Rapporterne ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme” og ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” stiller skarpt på bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål.

Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den større nationale kortlægning vil gå et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortlægning igangsættes hen over sommeren.

Rapporten ”Politisk ekstremisme i Danmark” er udarbejdet af ph.d.-studerende Chris Holmsted Larsen fra Roskilde Universitet.

Rapporten ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” er udarbejdet af ph.d. Ann-Sophie Hemmingsen fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).


Yderligere oplysninger:
Hanne Stig Andersen, kontorchef, tlf. 41 85 12 94

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 40 70 69 01