SE

Nye regler på vej: Det bliver nemmere at være el-kunde

Pressemeddelelse   •   Dec 08, 2015 07:30 CET

Det danske el-marked er i forandring. Energistyrelsen har udarbejdet nye regler for el-markedet, som træder i kraft 1. april 2016. De nye regler bliver indført på baggrund af et politisk ønske om, at gøre det nemmere for både private og virksomheder at være el-kunder, og for at fremme konkurrencen på el-markedet, til gavn for kunderne. Det formål støtter SE op om.

SE sender i disse dage breve ud til alle el-kunder, der køber strøm hos SE. De nye regler betyder nemlig, at der vil ske nogle tilpasninger til det nye marked. Langt de fleste SE-kunder vil ikke mærke meget til de nye regler, men en væsentlig ændring er, at alle el-kunder fremadrettet kun får én regning, og kun har ét kontaktpunkt, når det drejer sig om el.

I dag har man som el-kunde nemlig både kontakt til sin el-leverandør og sit el-netselskab. El-leverandøren sælger el, som transporteres gennem el-netselskabets ledningsnet ud til virksomheder og husstande. Når de nye regler træder i kraft vil alle el-kunder således kun modtage en samlet regning fra el-leverandøren og vil ikke modtage regninger fra el-netselskabet. En vigtig ændring bliver ligeledes, at kunderne, i tilfælde af afbrydelser, skal kontakte deres el-leverandør og ikke el-netselskabet som hidtil.

Hvem skal el-kunderne fremover kontakte
For SE´s andelshavere betyder de nye regler med andre ord, at den direkte kontakt til deres el-netselskab (Syd Energi Net A/S), der ejer og driver el-nettet i store dele af Syddanmark, forsvinder.

Fremadrettet vil det nemlig kun være de andelshavere, der også er kunder i SE’s handelsselskab (Syd Energi Salg A/S), som vil modtage deres el-regninger fra SE. Har andelshaverne spørgsmål om regninger, flytning, afbrydelser med mere, skal de kun kontakte SE, hvis de har indgået en el-aftale. Hvis ikke, så skal de kontakte deres nuværende el-leverandør.

El-netselskabet vil fortsat stå for de tekniske forhold omkring el-målere, samt etablere tilslutningsmulighed, som for eksempel til nyt hus, tilbygning eller solcelleanlæg.

”I SE tager vi godt i mod de nye regler, for de skal sikre en mere gennemskuelig el-branche, til gavn for kunderne. Det er klart, at nye regler og retningslinjer i dette omfang kræver en hel del tilvænning fra os alle, men vi kæmper hver dag for, at overgangen til de nye regler bliver så nem og smidig som mulig,” siger Lars Andreasen, koncerndirektør, SE Energi & Klima.

SE begynder at afregne på månedsbasis
Som en konsekvens af de nye regler begynder SE at fakturere alle el-kunder på månedsbasis frem for hvert kvartal, som mange af de private kunder har været vant til.

Da der er en lang række branche-systemer, der skal tilpasses til de nye regler og krav, vil SE i en periode opkræve betaling baseret på det forventede el-forbrug. Kunderne vil dog fortsat, lige som i dag, blive faktureret bagudrettet. Den ændrede fakturering betyder, at net-abonnementet fremover også opkræves månedligt bagud. I dag afregnes net-abonnementet årligt forud.

”Når vi er trygge ved de tilgængelige data og kan håndtere de nye processer, er det planen igen at tilbyde muligheden for betaling baseret på månedens faktiske forbrug, for kunder med fjernaflæste målere,” forklarer Lars Andreasen og tilføjer, at afregnings-forholdene for de større erhvervskunder, som i dag timeafregnes, ikke ændrer sig.

SE harmoniserer net-tariffer til ny national branchestandard
Samtidig med at de nye regler bliver indført, vil der være ændringer i net-tariffer og net-abonnement mellem de forskellige kundegrupper. Ændringen skyldes en ny national branchestandard, der er udarbejdet af Dansk Energi og som er godkendt af Energitilsynet.

Ændringen vil medføre, at nogle kundegrupper vil opleve stigninger, imens andre kundegrupper vil opleve, at deres samlede pris bliver mindre.

For at sikre, at el-regninger fremover kan blive lettere at forstå, vil der også blive ændret på opbygningen af selve regningen samt navngivningen af de enkelte poster. Dette har ikke tidligere været muligt på grund af lovgivning, men det giver de nye regler også mulighed for.

For yderligere spørgsmål
Lars Andreasen, Koncerndirektør, SE Energi & Klima, 2463 2229
Jan Lyng Lauridsen, Kommunikationschef, SE, 2053 5876


SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 650.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark, men vores ca. 1.500 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd til Syd- og Sønderjylland samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi én af Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kundernes side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk