Symantec Denmark ApS

Nye udfordringer opstår, i takt med at virtualisering og private skyer bliver hvermandsej

Pressemeddelelse   •   Jun 17, 2011 09:20 CEST

Symantec-undersøgelse påviser uoverensstemmelse mellem projektmålsætninger og virkeligheden, og det stiller krav om et tættere samarbejde inden for virksomhederne

Mountain View, Californien, USA – Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) offentliggjorde i dag konklusionerne på sin 2011-undersøgelse Virtualization and Evolution to the Cloud, der undersøger, hvordan virksomheder planlægger at flytte virksomhedskritiske aktiviteter til virtuelle og hybride cloud-tjenester. Undersøgelsen beskæftiger sig med emner som server, klient- og lagringsvirtualisering, lagringstjenester (SaaS, storage-as-a-service) og hybride/private cloud-teknologier, og resultaterne afslører uoverensstemmelser mellem forventningerne og virkeligheden, når virksomhederne tager den slags løsninger i brug. Administrerende direktører og økonomidirektører er betænkelige ved at flytte virksomhedskritiske applikationer til virtuelle miljøer eller cloud-miljøer på grund af problemer med pålidelighed, sikkerhed, tilgængelighed og ydelse. Undersøgelsen omfatter mere end 3.700 respondenter fra 35 lande over hele verden.

"Når vi taler cloud computing ser vi et paradigmeskift inden for it – et skift fra traditionelle it-ydelser til en serviceudbydermodel. Overgangen til skyen er for mange virksomheder en kompleks udvikling, og det er afgørende, at it-afdelingen og ledelsen i virksomhederne er enige i forhold til disse tiltag," fortæller John Magee, der er vice president of virtualization and cloud solutions i Symantec. "Virtualisering er en fødselshjælper for private og hybride skyer, og vores undersøgelse viser, at planlægning af en trinvis flytning er kritisk for at høste alle fordelene med hensyn til enkelhed, investering og økonomi, som den slags miljøer byder på."

Click to Tweet: Undersøgelsen viser, at der er uoverensstemmelser mellem it- og linjecheferne med hensyn til udrulning af cloud-tjenester: http://bit.ly/kw7QGz

Forskel mellem forventninger og virkelighed afdækker markedets udvikling Implementering af servervirtualisering er udbredt, og mere end 75 procent af virksomhederne går med tanker om at tage private og hybride cloud-tjenester i brug. Blandt de teknologier, som undersøgelsen berører, er server- og lagringsvirtualisering de mest modne med en implementeringsgrad i virksomhederne på henholdsvis 45 og 43 procent. Mindst modne er private lagringstjenester (SaaS, storage-as-a-service) med en implementeringsgrad på 36 procent.

Tidlige investeringer afdækker en uoverensstemmelse mellem forventninger og virkelighed, der tyder på, at virksomhederne stadig er i færd med at lære, hvad den slags teknologier er i stand til, og hvordan man afhjælper de ny problemer, de medfører. Vi spurgte respondenterne om deres indledende mål for server-, lagrings- og endpoint-virtualisering, privat lagringstjeneste samt hybrid/privat skytjeneste. Vi spurgte derefter dem, der allerede havde implementeret, hvilke mål de så faktisk havde nået. Forskellen mellem de to svar er udtryk for et forventningsspænd.

- Servervirtualiseringsprojekter var de mest vellykkede med et gennemsnitligt spænd mellem forventet og realiseret mål på blot 4 procent. De største spænd fandtes inden for skalerbarhed, mindsket kapitalbinding og reducerede driftsomkostninger.

- Det gennemsnitlige spænd med hensyn til lagringsvirtualisering var 33 procent, hvor skuffelserne især gik på fleksibilitet, skalerbarhed og reducerede driftsomkostninger.

- Ved endpoint-/desktopvirtualisering meldte respondenterne om et gennemsnitligt spænd mellem forventet og realiseret mål på 26 procent. Skuffelserne gik på udrulning af nye endpoints, tilgængelighed af applikationer samt kompatibilitet med applikationer.

- 77 procent af virksomhederne overvejer en privat lagringstjeneste, men disse projekter er krævende at implementere og skuffer forventningerne med 37 procent. Fx var mindsket kompleksitet et mål for 84 procent af respondenterne, men det opnåede kun 44 procent.

Disse spænd er kendetegnende for markeder i en tidlig fase, hvor forventningerne ikke afspejler virkeligheden. I takt med at virtualisering og cloud-markederne modnes, forventer vi at se disse spænd forsvinde.

Øget fokus på forretningsskritiske applikationer
Virksomheder, der investerer i virtualisering og hybride/private cloud-teknologier, er tilbøjelige til at følge en lignende fremgangsmåde, hvor de indledningsvis virtualiserer mindre kritiske applikationer som f.eks. test- og udviklingsmiljøer for derefter at gå videre med vigtigere applikationer som fx e-mail og ERP/CRM-systemer.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne udnytter virtualisering til forretningskritiske applikationer. Af de virksomheder, der implementerer virtualisering, har over halvdelen (59 procent) planer om at virtualisere databaseapplikationer inden for de næste 12 måneder. 55 procent har planer om at virtualisere internetapplikationer, og 47 procent planlægger at virtualisere mail- og kalenderapplikationer. 41 procent har planer om at virtualisere ERP-applikationer.

Vi fandt, at virksomhederne er langsommere til at udnytte hybride/private cloud-teknologier til forretningskritiske applikationer. I gennemsnit blot 33 procent af virksomhedskritiske applikationer som f.eks. ERP, regnskab og CRM er migreret til hybride/private cloud-miljøer. Respondenterne udtrykte bekymring over uvedkommende adgang til konti, kundebetjening eller logistik, sårbarhed over for godkendelse, adgang, systemgendannelse og kryptering.

Service-udfordringer er en topprioritet
I takt med en bredere indførelse af virtualisering og private cloud-teknologier får omkostningerne ved og ydeevnen af lagringstjenesten større betydning. Over halvdelen af respondenterne (56 procent) oplyste, at lagringsomkostningerne i nogen eller væsentlig udstrækning voksede ved servervirtualisering. Blandt dem, der var i færd med at implementere virtualiseringslagring, var de tre vigtigste begrundelser for udrulningen reducerede driftsomkostninger (55 procent), forbedret lagringsydelse (54 procent) og forbedret beredskab for systemgendannelse (53 procent).

76 procent af de virksomheder, der har implementeret servervirtualisering, oplyste, at sikkerhed var en vigtig eller meget vigtig faktor for manglende tiltro fra beslutningstagernes side med hensyn til at flytte virksomhedskritiske applikationer til virtuelle servere. 63 procent anførte sikkerhed som en betydelig eller meget betydelig udfordring i forbindelse med it implementering af servervirtualisering.

Ydelsesproblemer er af betydning for størstedelen af virksomhederne. 76 procent af de virksomheder, der har implementeret servervirtualisering, oplyste, at sikkerhed var en vigtig eller meget vigtig faktor for manglende tiltro fra beslutningstagernes side med hensyn til at flytte virksomhedskritiske applikationer til virtuelle servere. 72 procent af de virksomheder, der har implementeret hybride/private skyer, anførte ydelse som en betydelig eller meget betydelig udfordring.

Blandt de virksomheder, der har implementeret servervirtualisering, var pålidelighed deres vigtigste bekymring. 78 procent oplyste, at det var en vigtig eller meget vigtig faktor for manglende tiltro fra beslutningstagernes side med hensyn til at flytte missionskritiske applikationer til virtuelle servere. Blandt de virksomheder, der har implementeret lagringsvirtualisering, anførte 83 procent oppetid og tilgængelighed som vigtige mål.

It og ledelse er uenige om potentialet
Ifølge undersøgelsens resultater er 46 procent af de økonomidirektører, der er i færd med at implementere hybride/private skyer, mindre end "forholdsvis åbne" over for at flytte virksomhedskritiske applikationer til disse miljøer. 44 procent af alle administrerende direktører er tilbageholdende med at flytte disse applikationer.

De vigtigste bekymringer med hensyn til virtualisering og udrulning af hybride cloud-tjenester er pålidelighed (78 procent), sikkerhed (76 procent) og ydelse (76 procent).
Baseret på svarene fra it-funktionen må mange linjechefers bekymringer siges at være grundløse. Fx er bekymringer om ydelse én af de vigtigste årsager til tilbageholdenhed, men 78-85 procent af dem, der implementerede servervirtualisering, opnåede de opstillede mål med hensyn til ydelse.

Anbefalinger
Virksomhedens it-mæssige udvikling frem til cloud-tjenester indebærer en række problemer men også en række overbevisende gevinster. På trods af deres bekymringer er de fleste virksomheder ved at implementere virtualisering og berede sig på en fremtid med cloud-tjenester. Disse virksomheder kan Symantec bistå med gode råd, der gør rejsen så uproblematisk som muligt.

- Sørg for fælles fodslag mellem it-chefer og linjechefer med hensyn til virtualisering og cloud-projekter: Det er vigtigt at vise, at I er i stand til at tage hånd om linjechefernes bekymringer som f.eks. sikkerhed og tilgængelighed. Vis, at deres bekymringer, hvor berettigede de end måtte være, kan gøres effektivt til skamme ved at trække på eksisterende bedste praksis og robuste løsninger til beskyttelse af kritiske informationer og applikationer samt sikring af tilgængeligheden.

- Lad være med at gennemføre cloud computing i siloer: Virtualisering og cloud-initiativer er mest succesfulde, når de gennemføres som brede, virksomhedsfælles it-projekter. Fordi de involverer alle aspekter af it (servere, lagring, netværk, applikationer m.v.), risikerer de at ende som fiaskoer, hvis de gennemføres som "specialprojekter”. Skyen skal i stedet køres som et it-fælles tiltag, hvor samtlige afdelinger inddrages i planlægning og implementering.

- Udnyt og modernisér jeres eksisterende infrastruktur: Før I er parate til at implementere hybride/private cloud-tjenester, skal I først sørge for at udnytte den eksisterende infrastruktur til at opnå den samme effektivitet, hvorefter I moderniserer den i nødvendigt omfang. Forvandl statiske servere, lagring og netværk til en virtualiseret ressourcepulje. Erstat statisk provisioning med selvbetjenings-provisioning og sørg for at implementere overvågning og måling, der dokumenterer gevinsten for virksomheden.

- Opstil realistiske forventninger og hold styr på resultaterne: Husk, at selvom cloud-tjenester er tidens mantra, så er der tale om et nyt og endnu ikke helt modent marked. Gør jeres hjemmearbejde med hensyn til at opstille realistiske forventninger. Følg derefter op og mål resultaterne for at finde måder at forbedre projektøkonomien på i det videre forløb.

Symantecs undersøgelse "Virtualization and Evolution to the Cloudy"
Symantec's undersøgelse "Virtualization and Evolution to the Cloudy" gennemførtes i april 2011 af Applied Research, der interviewede it- og linjechefer med ansvar for computere, netværk og teknologiske ressourcer i små, mellemstore og store virksomheder (defineret som henholdsvis 1.000-2.400, 2.500-4.999 og 5,000+ medarbejdere). Undersøgelsen var tilrettelagt med henblik på at måle, hvordan virksomhederne planlægger at flytte missionskritiske aktiviteter til virtuelle og hybride cloud-miljøer. Undersøgelsen omfattede mere end 3.700 respondenter fra 35 lande i Nordamerika, EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), den asiatiske Stillehavsregion og Sydamerika.

Uddybende læsning
- 2011 Virtualization and Evolution to the Cloud Press Kit : http://bit.ly/kw7QGz
- 2011 Virtualization and Evolution to the Cloud Report (PDF) : http://bit.ly/kAxpvN
- 2011 Virtualization and Evolution to the Cloud Presentation on SlideShare : http://slidesha.re/moHKKY

- Infographic: Is it Time to Move Business-Critical Apps to the Cloud? : http://bit.ly/iIBu4I
- Video: Cloud Availability : http://bit.ly/kE8UlS
- Video: Cloud Security : http://bit.ly/jCA1KL
- White Paper: Cloud Availability : http://bit.ly/ivP1bZ
- White Paper: Cloud Security : http://bit.ly/ilDIys
- Symantec Product Page: Virtualization : http://bit.ly/k8ep2C

Følg Symantec
- Follow Symantec on Twitter : http://bit.ly/9UEQS5
- Join Symantec on Facebook : http://on.fb.me/c38I19
- View Symantec’s SlideShare Channel : http://slidesha.re/f8GVKn
- Read Industry Resources on Delicious : http://bit.ly/mx649j
- Subscribe to the Symantec News RSS Feed : http://bit.ly/llmylk
- Visit Symantec Connect Business Community : http://bit.ly/kMmVqc

Om Symantec
Symantec er én af de førende udbydere på verdensplan af løsninger for sikkerhed, lagring og systemadministration, der hjælper private og virksomheder med sikre og administrere deres informationsteknologiske verden. Symantecs software og ydelser beskytter mod en bredere vifte af risici i flere niveauer på en mere fuldstændig og effektiv måde, således at der opnås større pålidelighed, uanset hvor informationerne lagres eller benyttes. Find flere oplysninger på www.symantec.com.

###

TIL REDAKTIONEN: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Symantec Corporation og virksomhedens produkter, så kig ind på Symantecs nyhedsrum på .http://www.symantec.com/news Alle anførte priser er i USD og er kun gyldige i USA.

Symantec og Symantec-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Symantec Corporation eller koncernforbundne selskaber i USA og andre lande. Andre navne kan være varemærker tilhørende pågældende ejere.

FREMADRETTEDE UDSAGN: Alle omtaler af fremadrettede planer for produkter er foreløbige, ligesom alle fremtidige lanceringesdatoer er foreløbige og kan ændres. Alle fremtidige produktlanceringer eller planlagte ændringer af produkters ydeevne, funktionalitet eller egenskaber oplyses med forbehold for Symantecs løbende dispositioner og vil ikke nødvendigvis blive implementeret. De må derfor ikke opfattes som forpligtelser fra Symantecs side eller lægges til grund for købsbeslutninger.
http://www.symantec.dk

Pressekontakt
PR-konsulent Pernille Larsen
70 26 06 08


Symantec Denmark ApS
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
Danmark