Erhvervs- og Vækstministeriet

Nyt arbejdsgrundlag for regeringens CSR-udvikling sammen med virksomhederne

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2010 09:02 CET

Rådet for Samfundsansvar er i dag kommet med nye anbefalinger til regeringen om danske virksomheders arbejde med samfundsansvar (CSR).

Formanden for Rådet, Mads Øvlisen overrakte anbefalingerne til økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen ved et møde på A.P. Møller - Mærsk.

Økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen:

Vi har med rådets spændende ideer et godt grundlag for at diskutere, hvordan vi fortsat kan fremme samfundsansvar i virksomhederne. Men jeg kan allerede nu sige, at regeringen støtter forslaget om at gøre flere store virksomheder til globale frontløbere inden for samfundsansvar. Det er en god idé, fordi frontløberne kan trække de andre med i CSR, hvad der i sidste ende kan medføre øget vækst.

Rådet mener, at det er nødvendigt at sætte ind på fire områder:

  • Strategisk forankring og globale frontløbere: Flere mindre virksomheder skal arbejde strategisk med samfundsansvar, og flere store virksomheder skal være globalt førende.
  • Respekt for internationale principper: Danske virksomheder skal aktivt engagere sig i sociale og miljømæssige udfordringer i verden.
  • Kommunikation og rapportering: Danske virksomheder skal aktivt kommunikere og rapportere om samfundsansvar.
  • Gunstigt klima for samfundsansvar: Samspillet mellem virksomheders samfundsansvar og forbrugere, investorer, organisationer og den offentlige sektor skal styrkes.

Formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen:

Vi er nået langt med regeringens handlingsplan fra 2008. Men der er behov for en styrket indsats på udvalgte områder, hvis Danmark også i de kommende år skal bevare en international førerposition inden for samfundsansvar.

Nils Smedegaard Andersen, koncerndirektør, A.P. Møller - Mærsk:

Der er ikke nogen modsætning mellem at drive en god forretning og at være en ansvarlig samfundsborger, hverken lokalt eller globalt - tværtimod. Et stærkt erhvervsliv er helt nødvendigt for udviklingen af en by, et land eller en region - og erhvervslivet har brug for gode relationer til resten af samfundet for at kunne udvikle sig. Derfor integrerer vi samfundsansvar i vores forretningsstrategier og sætter klare mål for - og skaber mere gennemsigtighed omkring miljø, menneskerettigheder o.l. Det er sundt for virksomheden og bidrager positivt til samfundsudviklingen.

Rådet for Samfundsansvar er bredt sammensat af 17 repræsentanter fra erhvervsorganisationer, finansielle organisationer, fagbevægelsen, forbrugerne, NGO'ere og forskningsverdenen i Danmark.

Anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar

Faktaark

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale