Københavns Universitet

Nyt byggeri åbner Panum mod byen

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2010 09:10 CET

- Arkitektfirmaet C. F. Møllers vinderforslag indgår i tæt relation med nærområdet, og vil blive et smukt og velfungerende bygningskompleks til glæde for brugere og by. Ud fra en samlet vurdering af de opstillede bedømmelseskriterier arkitektur, funktion, teknik, energiforbrug og økonomi er det konkurrencens mest overbevisende og suveræne forslag til en udbygning af Panum, udtaler en enig jury med formand vicedirektør Connie Barfod fra Universitets- og Bygningsstyrelsen i spidsen i forbindelse med kåringen af vinderprojektet.

Arkitektfirmaet C. F. Møller har vundet konkurrencen i samarbejde med Rambøll og SLA samt følgende konsulenter: aggebo&henriksen, Cenergia, Gordon Farquharson samt Innovation Lab.

Projektkonkurrencen om udbygningen af Panum er udskrevet af Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet, og juryen består udover repræsentanter herfra af medlemmer fra Københavns Kommune og fire fagdommere. Alle de syv konkurrenceforslag har været anonymiserede indtil, der var truffet en afgørelse.

Se vinderforslaget, læs juryens betænkning om de syv projektforslag og se sammensætningen af juryen på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside og find mere information om byggeprojektet på Københavns Universitets Panum-hjemmeside.

Bronzefarvet forskertårn

Vinderforslaget består af fire lave bygninger, der er roteret svagt i forhold til hinanden i en stjerneformet komposition, som danner base for et forskertårn i 16 etager plus kælder. Bygningernes facader er tilpasset det eksisterende Panums farver og materialer, og vinduespartierne er indrammet af bronzebrune metalplader.

- Vinderforslagets hovedanslag er overbevisende i sin enkelhed. Over den stjerneformede underbygning rejser et markant højt hus sig, som både vil være identitetsskabende på afstand og kvalitetsfuldt oplevet på tæt hold – et hus som kan signalere pejlemærke for bydelen og for den sundhedsvidenskabelige forskning, som skal foregå her, udtaler juryen i forbindelse med kåringen af vinderen.

Ny hovedindgang ud mod Blegdamsvej

Hovedadgangen til det nye Panum vil som i dag ske fra Blegdamsvej. Modsat i dag hvor Panum skjuler sine indgange og lukker sig om sig selv, rummer nybyggeriet en ny forplads, som åbner området i forhold til Blegdamsvej og integrerer Panum i gadebilledet.

Den ny hovedindgang vil være synlig fra forpladsen mod Blegdamsvej og er udformet som et stort 'campus-torv', der fungerer som samlingssted. Et ramblastrøg på tværs af det eksisterende Panum og ind igennem den nye bygning vil forbinde Nørre Allé med Blegdamsvej. Og en slynget og hævet cykel- og gangsti gennem området vil skabe sammenhæng til resten af Nørre Campus og gøre Panum synlig og tilgængelig på flere niveauer.

Hårdt tiltrængt udbygning

Udbygningen af Panum er hårdt tiltrængt, dels fordi mange af de eksisterende laboratorier er gamle og nedslidte, dels fordi der i de kommende år er behov for flere kvadratmeter til vigtig sundhedsforskning. Målet med byggeriet er, at skabe tidssvarende laboratorier, auditorier og undervisningslokaler til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forskere og studerende og samtidig styrke samspillet mellem universitetet og den omkringliggende by. Byggeriet hænger sammen med de planer, der er om at udvikle en del af Nørrebro til Vidensbydel Nørre Campus.

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet skød projektkonkurrencen i gang i juni 2010. Gennem en prækvalifikation blev syv danske og internationale teams af arkitekter og ingeniører udvalgt som totalrådgivere til at give deres bud på opgaven. Nu hvor vinderforslaget er kåret, skal Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet i tæt samarbejde med Arkitektfirmaet C. F. Møller frem til udgangen af 2012 udarbejde det endelige projekt. Byggeriet skal tages i brug i slutningen af 2014.

Kontaktinformation:

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
KU Kommunikation
Mail: bak@adm.ku.dk
Mobil: 22 64 03 55