Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Nyt input til arbejdet med kommunal udligning

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2010 11:56 CEST

Udsatte familier flytter mere end andre familier. Det er en af en række konklusioner i to nye rapporter, som vil indgå i Finansie-ringsudvalgets arbejde med at opstille objektive kriterier for den kommunale udligning.

Hvad kendetegner en udsat børnefamilie? Er udsatte familier bosat i bestemte kommuner, og har de særlige flyttemønstre?

Hvad betyder de socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til de ikke-sociale områder børnepasning, skoler og ældreområdet?

Det er nogle af hovedspørgsmålene i to rapporter udarbejdet af hhv. SFI og COWI, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

Rapporterne er bestilt af ministeriet og vil blive taget med i Finansieringsudvalgets arbejde med at se på de objektive kriterier i den kommunale udligningsordning.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Kommunernes udgifter på det sociale område er vokset kraftigt de seneste år, og det kan også have betydning for udgiftspresset kommunerne imellem. Det håber jeg, rapporten her kan være med til at gøre os klogere på. Det er også vigtigt, vi får et mere præcist billede af, hvad de socioøkonomiske faktorer betyder for kommunernes udgifter. Det skal alt sammen indgå i arbejdet med en udligningsordning, der er så fair som muligt for kommunerne."


Overordnet set viser den første rapport bl.a., at fem risiko-faktorer i særlig grad øger risikoen for, at et barn bliver tilkendt ekstra hjælp.
De fem faktorer er: mødre, som ikke bor i kernefamilie, kriminelle mødre, mødre som er pensionist eller kontanthjælpsmodtager, mødre uden uddannelse og mødre som bor i en udsat boligtype.

Rapporten viser også, at udsatte familier flytter mere end andre familier, og at de primært flytter til samme type kommune, som de flytter fra, f.eks. fra en landkommune til en anden landkommune.

Den anden rapport viser overordnet, at de socioøkonomiske faktorer spiller ind på kommunernes udgifter inden for børnepasning, skoler og ældre.

Rapporten bekræfter også, at socialt udsatte børn ofte er kendetegnet ved, at forældrene har status som enlige, at de har et lavt uddannelsesniveau, lav tilknytning til arbejdsmarkedet og kan have misbrug.

På ældreområdet viser rapporten, at der er sammenhæng mellem kommunernes udgifter og ældres sociale netværk.

Samtidig viser rapporten, at det er svært at sammenligne kommunernes udgifter til børnepasning og skoler, fordi kommunerne løser opgaverne vedr. f.eks. specialundervisning og specialpædagogiske tilbud forskelligt.


Læs undersøgelserne

Læs mere om Finansieringsudvalgets arbejde

Læs rapporten "Regionale beskæftigelses- og ledighedsmønstre" fra maj 2010

Yderligere oplysninger
Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, tlf. 72 28 25 52
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17