Udenrigsministeriet

Nyt institut for flerpartisamarbejde er nu i gang med arbejdet

Pressemeddelelse   •   Sep 08, 2010 11:26 CEST

Udviklingsminister Søren Pind har i dag mødt medlemmerne af bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde forud for bestyrelsens konstituerende møde. Søren Pind udtaler efter mødet: 

”Med etableringen af Institut for Flerpartisamarbejde har vi fået et nyt og unikt redskab i dansk demokratibistand. Det giver danske politiske partier mulighed for at engagere sig direkte i at støtte udviklingen af demokratiske, politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene. Jeg har store forventninger til instituttets indsats.” 

Institut for Flerpartisamarbejde, blev etableret ved Lov nr. 530 af 26. maj 2010, vedtaget i Folketinget den 20. maj 2010 med bred opbakning. Loven trådte i kraft den 1. juli 2010. 

På dagens konstituerende møde valgte bestyrelsen cand. polit. Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, til formand. MF Jeppe Kofod (S) blev valgt som første næstformand og MF Karsten Lauritzen (V) blev valgt som anden næstformand. 

Udviklingsministeren har beskikket følgende femten medlemmer af bestyrelsen for Flerpartiinstituttet: 

Udpeget af Folketinget: 
MF Karsten Lauritzen (V), Henrik Bach Mortensen (indstillet af V), Aia Rebecca Fog (indstillet af Dansk Folkeparti), Ann Sofie Orth (indstillet af KF), Dennis Mike Nørmark (indstillet af LA), MF Jeppe Kofod (S), Jane Alrø Sørensen (indstillet af SF), Henning Nielsen (indstillet af RV), MF Frank Aaen (EL) 

Udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd: 
Anne Paulin og konsulent Jakob Engel Schmidt 

Udpeget af Rektorkollegiet: 
Professor Peter Kurrild-Klitgaard 

Udpeget af NGO-forum: 
Seniorkonsulent Elsebeth Krogh 

Udpeget af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder: 
Seniorrådgiver Lisbet Ilkjær 

Udpeget af udviklingsministeren: 
Generalsekretær Vidar Helgesen 

Formålet med det nyetablerede institut er at styrke den danske demokratibistand. Instituttet skal særlig fokusere på støtten fra politiske partier til politiske partier og på opbygning af flerpartisystemer i udviklingslandene. Instituttets aktiviteter forudses at supplere den øvrige danske støtte til demokratiopbygning i partnerlandene. Instituttet vil beskæftige sig med både tværpolitiske projekter og projekter med karakter af søsterpartistøtte, dvs. samarbejde mellem enkelte politiske partier i Danmark og ét eller flere politiske partier i udviklingslandene. 

Instituttet er en selvejende og uafhængig institution inden for den offentlige forvaltning. Instituttet ledes af bestyrelsens 15 medlemmer, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om Instituttets faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning. Den daglige ledelse af Instituttet forestås af en direktør, der vil blive udnævnt af bestyrelsen.


http://www.um.dk
Pressekontakt
Henrik Bach Mortensen
29200299


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K 
Danmark