DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur

Nyt lovforslag er i strid med internationale konventioner

Pressemeddelelse   •   Jan 06, 2016 08:00 CET

I november annoncerede regeringen en ny asylpakke, der indeholdte 34 konkrete udlændingestramninger. En uge efter var de første 13 stramninger på plads. Nu skal 8 nye lovforslag til behandling. Et af de meste omtalte og udskældte forslag er udskydelsen af retten til familiesammenføring for flygtninge på midlertidigt ophold. Konkret betyder forslaget, at flygtninge på midlertidigt ophold nu må vente tre år, før de kan søge om familiesammenføring. I de nuværende regler er ventetiden sat til et år.

Ministeriets baggrund for lovforslaget bygger på en tese om, at personer der tildeles midlertidigt ophold ikke vil opnå den store tilknytning til Danmark, da de tildeles opholdstilladelse i en kort periode ad gangen. Dermed er det i orden for Danmark at nægte familiesammenføring de første tre år.

Denne argumentation er dog totalt forfejlet og i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention ifølge seniorrådgiver hos DIGNITY, Elna Søndergaard.

- Det mener vi, er en fejlvurdering, da personer med midlertidig opholdstilladelse har et internationalt anerkendt beskyttelsesbehov i Danmark, og disse familier ikke har muligheden for at udøve deres familieliv i hjemlandet.

Bevidst krænkelse af konventionenMed lovforslaget risikerer den danske stat at krænke den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, retten til familieliv, og risikerer dermed at blive dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Denne risiko er regeringen fuldt bevidst omkring, men man har alligevel valgt at fremsætte lovforslaget, hvori det gøres klart, at man er parat til at løbe risikoen for at blive underkendt ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

I 2011 faldt der dom i lignende sager i Frankrig, da tre afrikanske flygtninge måtte vente i over tre år på at blive ført sammen med deres familier. Det bestemte den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som værende en krænkelse af retten til familieliv.

Flere andre organisationer, blandt andet Institut for Menneskerettigheder, Red Barnet og Foreningen af udlændingeadvokater, konkluderer ligesom DIGNITY, at det nye lovforslag er i strid med internationale menneskerettighedskonventioner.

Risikabelt for rehabiliteringenUdsigten til at være skilt fra familien i flere år rammer især de flygtninge, der lider af traumer fra krig og tortur. Denne gruppe bør hurtigst muligt efter at have modtaget ophold behandles for deres traumer, så de psykiske og fysiske helbred kan udbedres og chancerne for at blive aktiv medborger i det danske samfund vokser.

DIGNITY har erfaring med, at det er afgørende for rehabiliteringen at have et samvær med den nære familie.

- At være adskilt fra sin nærmeste familie i op til tre år vil være en stor udfordring i et rehabiliteringsforløb. Den tætteste familie skaber den sikkerhed, der skal til, før et rehabiliteringsforløb er optimalt, fortæller Anne Christensen, socialrådgiver i DIGNITYs rehabilitering, der påpeger, at adskillelsen i sidste ende kan skabe permanente skader:

- Når man aktivt adskiller familien fra traumeramte flygtninge, så vedligeholdes og forværres belastningerne hos denne gruppe og skaden hos dem bliver større. Sådan forstærkes eventuelle symptomer for de traumatiserede, og der er stor risiko for, at disse udvikler sig til kroniske tilstande.

Der er ingen nøjagtige tal for det, men det skønnes, at omkring 30 procent af herboende flygtninge er traumatiserede og har behov for rehabilitering.

Læs hele høringssvaret her.

DIGNITY er et dansk menneskerettighedsinstitut, der har behandling, forskning, international udvikling og fortalervirksomhed under ét tag. Vi er repræsenteret i over 20 lande, hvor vi samarbejder med lokale partnerorganisationer – og i udvalgte lande med statsinstitutioner - om at bekæmpe tortur og hjælpe torturoverlevere og deres familier til et bedre liv.