Ministeriet for Børn og Undervisning

Nyt lovforslag udmønter praktikpladsaftale

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 10:34 CET

Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Undervisningsministeren har onsdag den 17. november 2010 fremsat et nyt lovforslag, som har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Lovforslaget skal blandt andet hjælpe elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale.

Lovforslaget har fem hovedpunkter:

1. Elever, der optages til skolepraktik i en uddannelses trin 1 senest den 31. december 2011, får mulighed for at blive optaget til skolepraktik i uddannelsens øvrige trin.

2. Elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, kan indtil den 31. december 2011 blive optaget til uddannelsens skoleundervisning uden at have indgået en ny uddannelsesaftale.

3. Arbejdsgivere, der i 2011 indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, kan modtage et løntilskud på 60 procent i praktiktiden.

4. De faglige udvalg indsender årligt redegørelser over udviklingen inden for deres uddannelser til Undervisningsministeriet. Disse redegørelser skal fremover også indeholde en handlingsplan for, hvordan det enkelte faglige udvalg vil virke for tilvejebringelse af praktikpladser i det kommende år.

5. Lovforslaget indeholder bestemmelser om, at lønrefusion og øvrige elevhenførbare ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til udlændinge betinges af, at de pågældende udlændinge opfylder betingelserne for at udløse statstilskud i forbindelse med deltagelse i erhvervsuddannelsens skoleundervisning.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af ”Aftale om flere praktikpladser i 2011”, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det træde i kraft den 1. januar 2011.

DelTil topSidst opdateret:  17.11.2010