Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Nyt projekt skal få flere med på it-vognen

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2011 10:35 CET

Der er brug for at undersøge, hvordan man kan motivere flere voksne til at bruge it. Derfor søsætter videnskabsministeren nu et projekt, der går i dybden med den problemstilling.

Statistiske undersøgelser bidrager med megen nyttig viden om danskerne og deres brug af it. Men de tegner samtidig kun et relativt overfladisk billede af, hvorfor der fortsat er dele af befolkningen, der enten slet ikke, eller ikke i tilstrækkelig grad, har taget it til sig, og hvad der vil kunne motivere dem til det. Det skal det nye projekt belyse, blandt andet gennem brugen af antropologiske metoder.

– It-kompetencer er afgørende for den fremtidige vækst og velfærd. Vi skal have så mange med på it-vognen som muligt. Først og fremmest for at den enkelte kan få glæde af de muligheder, som it giver, men også for at kunne høste de økonomiske gevinsterne af den omfattende digitalisering, der sker i både det offentlige og i de private virksomheder, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Initiativet hilses velkomment af blandt andet DI ITEK, Dansk Metal, 3F og HK:

– DI ønsker et højt ambitionsniveau for digitalisering. Det gælder både i den offentlige og i den private sektor. Det er derfor afgørende, at danskerne uanset uddannelsesniveau får styrket deres digitale kompetencer, således at virksomhederne og det offentlige får mest muligt ud af de afholdte it-investeringer. Med det høje omkostningsniveau, vi har i Danmark, er der simpelthen ikke råd til, at arbejdsprocesser, der kan automatiseres eller it-understøttes, ikke bliver det. Derfor er vi i DI glade for videnskabsministerens nye projekt, siger branchedirektør Tom Togsverd, DI ITEK.

– På trods af mange gode initiativer til forbedring af borgernes it-kompetencer – både lokalt og nationalt – ved vi, at der en del af befolkningen, der ikke har de nødvendige it-kompetencer og ikke benytter de tilbud, der findes bl.a. undervisning efter Lær mere om it-konceptet. For at sikre at befolkningen får de nødvendige it-kompetencer, er det derfor vigtigt, at vi undersøger, hvad der skal til af uddannelsestilbud, læringsformer m.m. for at nå de grupper, som har behov for et it-kompetenceløft, og som ikke benytter it-undervisningstilbud i dag, siger forbundssekretær Per Påskesen, Dansk Metal.

– For 3F er det afgørende, at hele befolkningen kommer med på it-toget. Digitaliseringen må ikke efterlade nogen på perronen og for at undgå det, er det vigtigt, at vi får mere viden om, hvem der bruger it, og især hvem der ikke gør det og hvorfor, siger forbundssekretær Per Christensen, 3F.

HK bakker også helhjertet op om projektet.

– De fleste af vores medlemmer er kompetente it-brugere, så vi kan bidrage med konkrete input til løsningsmodeller, siger formand for HK/Privat Karin Retvig.

Når projektet er afsluttet i slutningen af 2011, bliver der offentliggjort en række vejledninger, som kan bruges i det konkrete arbejde, bl.a. i regi af fagforbund og ældreorganisationerne, med at motivere flere til at anvende it.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk .

Øvrige kontaktpersoner:

Pressekoordinator i DI, Bo Hjuler, tlf. 3377 3819, mobil 2328 4912.

Forbundssekretær i 3F, Per Christensen, tlf. 2167 9706,per.christensen@3f.dk , eller uddannelseskonsulent Karin Olsen, tlf. 2917 8790, karin.olsen@3f.dk .

Formand for HK/Privat, Karin Retvig, tlf. 4058 4033.

Faglig sekretær i Dansk Metal, Torben Andresen Lindhardt, mobil 2465 1573.