Banedanmark

Nyt radiosystem skal sikre fremtidens jernbanedrift

Pressemeddelelse   •   Sep 30, 2010 11:21 CEST

I oktober tager Banedanmark det første spadestik til GSM-R-projektet, et nyt digitalt radiokommunikationssystem, der skal erstatte de gamle udlevede analoge togradiosystemer. Det nye radiosystem er baseret på GSM-R-teknologi som bruges i resten af Europa.

GSM-R-projektet er samtidig en vigtig forudsætning for Banedanmarks landsdækkende udskiftning af signalsystemerne, hvor fremtidens signalsystem, ERTMS, benytter GSM-R- radio til datakommunikation mellem tog og sikringsanlæg.

Et samlet netværk
GSM-R systemet er ét samlet radionetværk og radiomasterne skal derfor stå med faste intervaller langs jernbanen for at sikre, at radiodækningen er tilstrækkelig. Banedanmark kommer til at genbruge 155 af sine nuværende radiomaster, men planlægger også at etablere GSM-R udstyr i omkring 65 eksisterende mobiloperatørmaster, skorstene med videre. Endelig er det nødvendigt at etablere knap 80 nye radiomaster for at sikre en tilstrækkelig dækning.

Sidste udkald 
Danmark er blandt de sidste lande i Europa som får GSM-R, og ifølge CIO i Banedanmark, Kenneth Lau Rentius, er det også ved at være sidste udkald.

"De radiosystemer, vi i øjeblikket bruger til kommunikation mellem togene og vores fjernstyringscentraler, synger på absolut sidste vers. Vi har været ude på verdensmarkedet for at opkøbe de sidste reservedele, fordi radiosystemerne ikke produceres mere. Heldigvis kom der en politisk beslutning om at indføre GSM-R i Danmark," siger Kenneth Lau Rentius.

Banedanmark har anmeldt GSM-R projektet til Miljøcentrene i Roskilde, Odense og Århus. Her har man afgjort, at etableringen af GSM-R ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). På en strækning langs jernbanen ved Julsø i Skanderborg og Silkeborg Kommune har Miljøcenter Århus vurderet, at etableringen af GSM-R på denne strækning vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor er VVM-pligtigt.

"Det har været meget vigtigt for os at finde så skånsomme løsninger for omgivelserne som muligt, når vi skal sætte de nye radiomaster op, så vi har selvfølgelig prøvet at tage så godt hensyn som muligt til eventuelle naboer og det omgivende miljø," siger Kenneth Lau Rentius.

Todelt projekt
GSM-R-projektet er delt i to dele. Den første del, som er i gang nu, skal få det nye GSM-R-togradiosystem op at køre så hurtigt som muligt, men dækker også Signalprogrammets såkaldte teststrækninger, hvor det nye signalsystem bliver udrullet og testet først. 
Anden del af projektet går i gang i 2015, og her udbygges GSM-R-projektet rettet mod at understøtte radiodækningen til Signalprogrammet, som en del af ERTMS standarden for togkontrolsystemer. 
Både GSM-R og ERTMS-standarderne er vedtaget af EU, og det er derfor også dem, som rulles ud i Danmark. Og det har sine fordele, mener Kenneth Lau Rentius. 
"Det betyder, at vi har samme radiosystem og togkontrolsystem som vore nabolande, og det gør det alt andet lige meget nemmere at køre tog over grænserne," siger han. 
Den første del af GSM-R, der sikrer togradioerne, bliver taget i brug i 2013. Det nye signalsystem bliver rullet ud på den første strækning i 2017 og er færdigt i hele landet i 2021.
Du kan læse mere om projektet på www.bane.dk

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313