DELACOUR

Nyt rekrutteringskoncept skal reducere stress blandt jurastuderende

Pressemeddelelse   •   Mar 26, 2018 08:53 CEST

Antallet af stressede jurastuderende er stigende. Dansk advokatvirksomhed lancerer nyt rekrutteringskoncept, som skal bidrage til at løse problemet.

Advokatfirmaet DELACOUR afprøver nu en ny måde at rekruttere jurastuderende på, for at lette det karakterpres der hviler på de unge. Kampen om 12-tallerne har nemlig en negativ indflydelse på de studerende.

Faktisk viser en undersøgelse foretaget af DJØF, at 7 ud 10 danske jurastuderende føler sig stressede. I 2016 angav 62% af de adspurgte at de følte sig stressede i nogen eller høj grad. I 2017 var tallet oppe på 71% og ifølge formanden for DJØF Studerende, Christian Nør-Larsen, har knap en fjerdel opsøgt læge grundet stress.

”Vi har undersøgt hvorfor de studerende føler sig stressede, og for de jurastuderende er der primært tre ting som gør sig gældende: 75% angiver ’stort pres for toppræstationer fra mig selv’ som en grund. Derudover nævner de især ’stort pres for at få de rette erfaringer og kvaliteter på CV’et’ og ’hård konkurrence på studiet for at få de bedste karakterer’,” lyder det fra Christian Nør Larsen i en podcastudsendelse.

Modbevægelse med nyt fokus

I DELACOUR er man opmærksom på den bekymrende tendens og eksperimenterer derfor med et nyt rekrutteringskoncept for jurastuderende, som skal flytte fokus fra karakterræset over på det hele menneske.

”Vi prøver at lave en modbevægelse, for karakterer er ikke alt,” siger Jesper Mark Mathiassen, HR-chef i DELACOUR. ”Selv følgelig skal karaktererne have et fornuftigt niveau. Men de siger kun noget om, hvor god du var i eksamenssituationen, og hvor dygtig du var til at læse op til det fag. Det fortæller mig intet om, hvor god du er til at bruge det. Det er også en af grundene til, at vi i DELACOUR tidligere har lavet nogle fejlvurderinger. Det er jeg helt sikker på.”

Modbevægelsen skal ifølge Jesper Mark Mathiassen lede fokus fra udelukkende at se på karakterer, til også at se på karaktertræk. For eksempel indebærer det nye rekrutteringskoncept en alternativ ansøgningsform:

”I sidste ansættelsesrunde bad vi de studerende skrive et essay om nogle af de karaktertræk, der beskrev netop dem. For det fortæller os mere om, hvad de er for nogle mennesker, end hvis vi havde lavet et klassisk setup med standardansøgning, CV og karakterbeviser.”

”Vi tror på konceptet”

Ud over essayet afholdt DELACOUR en såkaldt ’assessment-dag’, hvor de indbudte kandidater blev stillet over for en case, der skulle løses i grupper: ”Vi kiggede ikke nødvendigvis efter hvem der kom med den juridisk rigtige løsning, men på, hvordan de gik til opgaven,” fortæller Jesper Mark Mathiassen. ”Det gav os et billede af, hvor gode de var til at samarbejde, og hvordan de så evt. også ville håndtere kunder. Det giver en klassisk rekrutteringsproces os ikke.”

Christian Nør-Larsen ser muligheder i DELACOURs måde at gribe rekruttering af jurastuderende an på, selvom der skal flere ting til at afhjælpe problemet med stress på jurastudiet: ”Der er desværre ikke en simpel løsning på problemet. Men advokathusene spiller en helt central rolle og som jeg hører det gør DELACOUR allerede en stor indsats. Det tror jeg er den rette vej fremad,” siger han.

”Jeg er enig i at der ikke er en simpel løsning på problemet”, lyder det fra Jesper Mark Mathiassen. ”Men vores rolle er jo bl.a. at skabe nogle andre måder at rekruttere på. Det er så det vi prøver nu og vi er spændte på at følge det. Vi tror på konceptet.”

DELACOUR er et specialiseret og bredt funderet advokathus. Tæt på erhvervslivet. Tæt på kunden. Tæt på sagen.

Gennem internationalt udsyn og lokal forankring giver vi erhvervslivet klare svar på komplekse spørgsmål. Derfor er vi de små- og mellemstore virksomheders tætte partner og de store virksomheders dedikerede specialist.

DELACOUR – vi vil være erhvervslivets foretrukne advokat.