Region Sjælland

Nyt samlet sundhedsoverblik på hjemmesiden SOFT

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 11:15 CEST

I Region Sjælland giver en ny hjemmeside overblik over sundheds- og forebyggelsestilbud i din kommune og region.

Region Sjælland har i et samarbejde med de 17 kommuner, praktiserende læger og sundhed.dk samlet informationer, som skal gøre det lettere for både praktiserende læger og personale på sygehusene og i kommunerne at få kendskab til sundheds- og forebyggelsestilbud.

Med den nye hjemmeside er der nu ét sted man kan gå hen, hvis man vil have overblik. På hjemmesiden SOFT (Sundheds- Og ForebyggelsesTilbud) ligger alle kommunernes, sygehusenes og psykiatriens tilbud.

Den praktiserende læge eller sygehusansatte kan hurtigt se hvad, hvor, hvornår, hvem og hvordan man henviser. Hvis patienten selv skal tilmelde sig kurserne, kan lægen let udskrive patientinformation med oplysninger om hvordan tilmelding foregår.

Overblikket vil skabe bedre og mere helhedsorienterede patientforløb.

Hjemmesiden understøtter kommunernes og regionens fælles vision om: ”Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum”.

Region Sjælland bliver den anden ud af fem regioner, der kan levere det samlede overblik over sundheds- og forebyggelsestilbud. Det er målet, at oversigten inden længe bliver landsdækkende.

Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Nicolai Nicolaisen:

- Vi glæder os i Region Sjælland over det tillidsfulde samarbejde med kommunerne, som nu har udmøntet sig i en effektiv hjemmeside. Den vil styrke borgernes patientforløb mellem egen læge, sygehus og kommunale tilbud, så målsætningen om sammenhæng for den enkelte og højere patienttilfredshed bedre kan opfyldes.

Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, Borgmester Marie Stærke, Køge, konstaterer:

- Den nye hjemmeside vil synliggøre de mange gode kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud, så vores borgere effektivt kan henvises fra både sygehuse og praktiserende læger. Vi håber, at vi får en større og bedre brug af kommunernes sundhedstilbud – til gavn for folks sundhed.

Praktiserende lægers repræsentant i sundhedskoordinationsudvalget, Praksisudvalgsformand Mette Møller, understreger:

- Vi forventer at SOFT vil være en lettelse i dagligdagen, fordi det er en forenkling med samling af informationer, som almen praksis vil kunne drage nytte af.

SOFT hjemmesiden ses her: https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=72857.1012


Yderligere oplysninger:

Nicolai Nicolaisen
Tlf.: 59 47 00 05
nn@regionsjaelland.dk

Marie Stærke
Tlf.: 56 67 20 00
marie.staerke@koege.dk


Mette Møller
Tlf.: 55 73 10 04
mm@laegecenter.dk