Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Nyt Videncenter for Dyrevelfærd slår dørene op i dag

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2010 10:43 CET

Justitsministeren og Fødevareministeren har i dag åbnet et nyt videncenter for dyrevelfærd. Det skete med en konference der handlede om ’Velfærdsvurdering versus velfærdskontrol’. Formålet med videncentret er, at samle og formidle viden inden for husdyrproduktion i Danmark og udlandet.

”Med et videnscenter for dyrevelfærd vil vi for første gang få et samlet overblik over dyrevelfærdstilstanden i Danmark og i de europæiske lande, vi ofte sammenligner os med,” siger fødevareminister Henrik Høegh. ”Videnscentrets styrke er samarbejdet mellem universiteterne og myndighederne. Når vi indsamler relevante data og viden fra myndigheder, landbruget og forskningen, vil vi på et meget bedre grundlag kunne vurdere, om der er problemer med dyrevelfærden,” siger Henrik Høegh.

Fakta

Centrets første opgave bliver at give en opdateret status på dyrevelfærden. Det skal ske ved at opsamle al den viden, som allerede findes på området bl.a. fra forskning og i forbindelse med offentlige dyrevelfærdkontroller.Centrets arbejde vil både gøre det muligt at danne sig et overordnet billede af dyrevelfærden og at kunne se et mønster på tværs af brancher.

På den måde vil svineproducenter fx kunne se hvordan det står til med dyrevelfærden i egen branche fra en objektiv kilde.Sidst vil centret, som kommer til at arbejde under Fødevarestyrelsen, sikre en samkøring af viden mellem forskere og offentlige myndigheder og sikre, at vi er på forkant med udviklingen. På længere sigt vil det blive muligt for forbrugerne at finde viden om dyrevelfærd ét sted. Og forskerne vil i højere grad kunne sparre med hinanden og drage nytte af den eksisterende forskning på området.

Yderligere oplysninger: Jan Mousing, veterinærdirektør, 72 27 65 03

Pressekontakt.Thor Seierø, pressesekretær: 33 92 20 50 / 20 91 59 01

Genveje

Pressekontakt:

Pressesekretær
Thor Seierø Mouritsen

Tlf. 3392 2050 / 2091 5901
E-mail: tsmo@fvm.dk

SMS-henvendelser frabedes

 

Pressesekretær

Nicolai Schacke

Tlf. 3392 4283 / 2091 5901

E-mail: nisc@fvm.dk

SMS-henvendelser frabedes

 

Øvrig kontakt:

 

Særlig rådgiver

Rulle Grabow Westergaard

Tlf. 3395 1141 / 2220 1725

E-mail: rugw@fvm.dk