Erhvervs- og Byggestyrelsen

Nyt videncenter til 67 mio.kr. skal gøre byggeriet konkurrencedygtigt

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 11:19 CEST

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Dansk byggeri kan ikke præstere samme produktivitetsstigninger som andre brancher. Derfor er det meget glædeligt, at den danske byggebranche nu går sammen om at etablere det nye videncenter. Jeg har store forventninger til centret. Det skal skabe grundlag for at digitalisere alle faser af byggeprocessen – fra projektering til nedrivning mange år senere – og styrke hele byggebranchen.

Videncentret skal udvikle fælles standarder for det digitale byggeri, afprøve dem i praksis og arbejde for, at de bliver implementeret i byggeriet. Arbejdet vil blive baseret på værdianalyser. Det indebærer, at der kun udvikles standarder på områder, der giver værdi for det enkelte byggeri, den enkelte virksomhed og branchen som helhed. 10.000 rådgivnings- og byggevirksomheder forventes at udvikle og implementere nye produkter og/eller processer som følge af videncentrets arbejde.

Projektet har et samlet budget på 67 mio.kr. Midlerne kommer fra EU’s regionalfond (33 mio.kr.), staten (17 mio.kr.), Realdania (7 mio. kr.) og byggebranchens egenfinansiering (10 mio.kr.). Efter høring af Danmarks Vækstråd har Erhvervs- og Byggestyrelsen udvalgt projektet, der dermed får støtte fra den såkaldte konkurrenceudsatte pulje, som er en del af EU’s strukturfondsmidler.

Kontakt:

Pressesekretær i Økonomi og Erhvervsministeriet, Erik Ljunggren, elj@oem.dk, tlf. 40 18 43 46

Sekretariatsleder foreningen bips, Gunar Friborg, tlf. 2095 6520
Projektleder i Realdania Lennie Clausen, tlf. 32 88 52 17, lc@realdania.dk

 

Fakta om videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Om videncentrets arbejde

· Videncentret skal udvikle, afprøve, dokumentere og implemen-tere standarder i byggeriet. Udviklingsarbejdet baseres på ana-lyser, der sikrer, at de nye standarder har værdi for branchen, at de er anvendelige i praksis, og at de kan implementeres i de soft-waresystemer, som byggebranchen gør brug af. På den måde sikres centret bred opbakning fra starten. Bevillingen på 67 mio. kr. dækker udviklingsarbejdet i godt fire år.

Andre resultater og effekter:

Mere præcis viden om byggeriets informationsbehov Bedre tilpassede it-værktøjer Mere viden om betingelserne for læring blandt brugerne Mere viden om udrulning af branchestrategier og implementering Bedre videndeling og samarbejde og videndeling mellem vigtige områder i byggeriet (netværket).

Om aktørerne bag

· En bred vifte af byggesektorens centrale aktører er gået sammen i et partnerskab, der skal etablere og drive videncentret: Bips (ansøger), Danske Arkitektvirksomheder, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Fonden Dansk Standard, Rudersdal Kommune, Dansk Byggeri, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet), Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), TEKNIQ (installatørernes organisation) og Dansk Industri

· Centret bliver en organisatorisk enhed - ikke et fysisk center. Det får et sekretariat, der placeres hos Byggecentrum.

Om Den konkurenceudsatte pulje (KUP)

· Den konkurrenceudsatte pulje (KUP) er en del af den samlede danske EU strukturfondsindsats, og det er i forbindelse med den politiske aftale om den regionale fordeling af strukturfondsmidlerne for perioden 2007-2013 besluttet, at 10 % af midlerne (ca. 49 mio. kr. i 2007-priser) årligt fordeles til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence

· Strukturfondene, herunder den konkurrenceudsatte pulje, skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark. Danmarks Vækstråd udvælger og udbyder årligt temaer for puljen, der afspejler aktuelle erhvervspolitiske udfordringer.