Odder Kommune

Odder Kommune skal effektivisere og spare

Pressemeddelelse   •   Maj 31, 2016 07:40 CEST

Over de næste fire år skal Odder Kommune spare 50-60 mio. kr.

Odder Kommune præsenterer et katalog for effektiviseringer og besparelser over de kommende fire år.

Det er nødvendigt med effektiviseringer og besparelser for at sikre en solid drift af Odder Kommune. Derfor har forvaltningen udarbejdet et udkast til et katalog over mulighederne.

- Vi skal over tre til fire år gennemføre effektiviseringer og besparelser for 50-60 mio. kr. Baggrunden er, at den kommunale økonomi er under pres på grund af en række udefrakommende faktorer. Samtidig ønsker vi at sikre et økonomisk råderum til fortsat at udvikle kommunen, siger kommunaldirektør Henning Haahr. 

Målet med kataloget er at finde effektiviseringer og besparelser på 15 mio. kr. i 2017 stigende til 20 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. i 2019. I alt er der besparelser for 28 mio. kr. i kataloget. Dertil kommer "hverdagseffektiviseringer" for et beløb, der svarer til omprioriteringsbidraget. 

Stram økonomi

Regeringens omprioriteringsbidrag på 1 pct. betyder for Odder Kommune, at bloktilskuddet i 2016 og årene frem beskæres med årligt ca. 9 mio. kr. For at sikre driftsoverskuddet i Odder Kommune er det derudover besluttet, at der i 2017 samt i 2018 skal ske tema-effektiviseringer på henholdsvis 5 og 6 mio. kr. Hertil kommer demografiske udfordringer, der bidrager til stigende udgifter for kommunen samt tab som følge af refusions-omlægning på beskæftigelsesområdet.

- Vi mener, at det er fornuftigt at holde en stram styring af økonomien over en årrække, så vi ikke skal ud i store sparerunde, der skaber usikkerhed blandt medarbejderne og uholdbare besparelser, siger Henning Haahr.

Han tilføjer, at man ikke kan effektivisere og spare så meget, som der er lagt op til, uden at det vil påvirke kommunens ansatte, kerneopgaverne og serviceniveauet.

- Men vi reagerer i god tid, og derved kan vi forandre kommunen i et tempo, hvor både borgere og medarbejdere kan følge med. Samtidig håber jeg, at eventuelle afskedigelser i høj grad vil foregå ved naturlig afgang, siger Henning Haahr, der ikke kan komme med præcise tal for, hvor mange afskedigelser, der skal ske, før budgettet for 2017 er vedtaget.

Effektiviseringer i hverdagen

Ud over kataloget med konkrete effektiviseringer og besparelser fordelt på temaer, arbejder forvaltningen også med "hverdagseffektiviseringer", der handler om, at alle ledere og medarbejdere hele tiden skal have fokus på sammen at effektivisere deres arbejdsgange. Disse effektiviseringer skal årligt spare kommunen for de 9 mio. kr., der svarer til omprioriteringsbidraget.

- Effektiviseringer er et vigtigt redskab til at skabe det økonomiske grundlag for, at Odder Kommune kan udvikles og væksten øges, siger Henning Haahr.

Han tilføjer, at både borgerne og medarbejdernes kommentarer til kataloget er vigtige, og derfor ser han gerne, at der kommer mange input til forslagene. Den 25. august bliver der holdt et borgermøde om budgettet og i samme måned vil borgerne blive inddraget i debatten via kommunens medier, bl.a. facebook.

Tidsplan

  • Byrådet holdt temamøde mandag 30. maj om kataloget, der indtil videre er et udkast. Frem til august vil forvaltningen arbejde videre med at kvalificere kataloget.
  • Den 25. august holder kommunen borgermøde om budgettet.
  • I løbet af august vil der være forskellige borgerinddragende aktiviteter på kommunens sociale medier.
  • Politikerne vil i løbet af september tage stilling til effektiviseringerne og besparelserne i forbindelse med budget 2017, der skal vedtages den 10. oktober.

Fakta: Odder Kommunes vision og økonomiske politik

  • I Odder Kommune findes der en sund og balanceret økonomi
  • I Odder Kommune skabes der rum for udvikling gennem optimering og rationalisering
  • I Odder Kommune investeres der i udviklingen af velfærdssamfundet
  • Driftsoverskud på 65 mio. kr. til afdrag på lån og anlægsinvesteringer
  • Likviditeten skal som minimum udgøre 3 pct. af drift og anlæg (48 mio. kr.)
  • Den kommunale beskatning skal ikke afvige væsentligt fra landsgennemsnittet

For yderligere oplysninger kontakt kommunaldirektør Henning Haahr tlf. 4019 1136.

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.oddernettet.dk