Odder Kommune

​​Odder og Horsens vil danne nyt fælles vandselskab

Pressemeddelelse   •   Sep 27, 2016 09:13 CEST

Fra nytår planlægger Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S at samle deres drift og administration i ét fælles selskab. Selskabet vil fra første dag få ca. 110.000 personer som kunder og skal håndtere al spildevandet i de to kommuner.
I Horsens Kommune skal selskabet desuden også stå for drift af fire vandværker samt levering af 75 pct. af vandforbruget i kommunen.

Det nye selskab vil samle alle opgaver inden for drift, anlæg, projektering samt administration på tværs af kommunegrænsen, og får i alt godt 90 medarbejdere.
En væsentlig årsag til at danne det nye selskab er de skærpede krav til konsolidering og en øget effektivisering i forsyningsbranchen. Dette kan presse især de mindre selskaber, og derfor har ejerne af de to nuværende selskaber – Odder og Horsens Kommuner – efter flere måneders forberedende analyser besluttet at arbejde hen imod et nyt fælles selskab.

Mange fordele
Samarbejdet åbner ikke bare for oplagte stordriftsfordele til gavn for begge parter. Det vil også styrke det faglige miljø, hvilket kan have mindst to klare fordele: Dels vil det blive lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere; dels kan udviklings- og innovationsprojekter tilføres flere ressourcer.
Samtidig hører det med, at arbejdet med lokale klimatilpasninger kan komme op i en større skala i det nye selskab.

Kunderne vil umiddelbart ikke mærke nogen forskel i hverdagen; bortset fra at vandforsyningen og spildevandsområdet får et nyt navn, som endnu ikke er valgt. Taksterne for spildevand – og for drikkevand i Horsens – skal også i fremtiden besluttes i hjemkommunen og skal ikke ensrettes. Kunderne kommer dermed ikke til at betale hverken mere eller mindre, end de ellers skulle have gjort.

Ligeværdigt samarbejde
Det er væsentligt, at alle værdier – ledninger, renseanlæg m.m. – fremover forbliver i de to nuværende selskaber, der består som selvstændige juridiske enheder. Det nye driftsselskab er et udtryk for et ligeværdigt samarbejde og ikke en fusion. Alle ansatte i Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S skal fra nytår følge med over i det nye selskab på samme vilkår som i dag – forskellen er blot, at de fremover skal dække opgaver i to kommuner.

På ledelsesplan bliver direktør i Horsens Vand A/S Ole Texel direktør for det nye fælles driftsselskab. På bestyrelsesplan får de to kommuner bag selskabet lige stor indflydelse, idet begge kommuner får samme antal pladser i bestyrelsen. Dertil kommer to medarbejderrepræsentanter.

I de kommende uger skal det fremtidige samarbejde endeligt godkendes af økonomiudvalg og byråd i de to kommuner. Herefter kan det nye serviceselskab oprettes med virkning fra 1. januar 2017.

Spørgsmål kan rettes til kommunaldirektør Henning Haahr, Odder Kommune på 40 19 11 36; kommunaldirektør Niels Aalund, Horsens Kommune på 76 29 20 02 samt direktør i Horsens Vand A/S Ole Texel på 29 32 89 68.

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.oddernettet.dk