Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Øget kontrol med minkfarme fortsætter

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2010 11:42 CET

Efter et halvt år med 100 pct. kontrol af dyrevelfærden på de danske minkfarme viser kontrollen, at der fortsat er problemer med at overholde reglerne.

De foreløbige kontrolresultater viser, at der er en eller flere overtrædelser i ca. halvdelen af de danske minkfarme. Det fremgår af Plantedirektoratets foreløbige opgørelse af velfærdskontrollen for 2010, at 1/3 af overtrædelserne vedrører forhold af administrativ karakter, det vil sige forhold der ikke har direkte betydning for dyrevelfærd.

”Tidligere kontroller afslørede alvorlige dyrevelfærdsmæssige overtrædelser og det ser vi ikke mere. Men der er stadig elementer som branchen skal have mere styr på, så derfor fortsætter vi den øget kontrol ude på minkfarmene”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Fødevareministeren har sammen med Dansk Folkeparti besluttet, at den øgede velfærdskontrol med minkfarmene skal fortsætte i 2011. Til næste år vil 50 pct. af alle minkfarme derfor få et uanmeldt kontrolbesøg. Derudover er der truffet beslutning om at indføre obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler og uddannelseskrav for minkavlere i 2011.

Fødevareministeren udtaler: ”Jeg tror, at den gennemgribende velfærdskontrol sammen med indførelsen af obligatorisk sundhedsrådgivning og krav om uddannelse har gjort, at flere har fået styr på dyrevelfærden, men hvis det så viser sig, at der efter 2011 fortsat er problemer på minkfarmene, så må vi jo overveje, hvordan kontrollen fremover skal foregå, herunder omfang og finansiering.”

Se kontrolresultaterne her [pdf-fil]

Yderligere oplysninger:Per Henriksen, kontorchef, Fødevarestyrelsen, 72 27 66 20

Pressekontakt.Nicolai Schacke, pressesekretær, 33 92 42 83 / 20 91 59 01