Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Offentlig eksperthøring om GMO

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 11:35 CEST

Hvordan kan dyrkning af gensplejsede afgrøder tilrettelægges, så vi undgår spredning og sammenblanding med ikke-gensplejsede afgrøder? Og hvilke fordele og ulemper er der ved dyrkning af GMO -afgrøder?Det er de to overordnede temaer i den eksperthøring, som Fødevareministeriet afholder efter ønske fra Folketinget.”Med høringen ønsker jeg at bidrage til, at vi får en saglig og konstruktiv debat, som kan være med til at kvalificere det kommende arbejde med en revision af GMO sameksistens reglerne. Jeg opfordrer alle deltagere til at gå konstruktivt ind i debatten, så vi ikke strander i en unuanceret for og imod GMO-diskussion,” siger Fødevareminister Henrik Høegh.Ved høringen vil fremtrædende internationale og danske GMO- eksperter fremlægge den nyeste viden om dyrkning af GMO-afgrøder og sameksistens med konventionelle og økologiske afgrøder. Repræsentanter fra interesseorganisationer og en række folketingspolitikere fra bl.a. Folketingets fødevareudvalg, deltager i den åbne debat, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne.Høringen afholdes i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, KU-Life.Tilmelding og praktiske oplysningerGMO eksperthøringen foregår:Tid: Fredag d. 29. oktober kl. 9.30 – 15.00 (ankomst og registrering fra kl. 9.00)
Sted: Festauditoriet på KU-Life, Bülowsvej 17, Frederiksberg C
Det meste af høringen gennemføres på dansk, men da to af ekspertoplæggene foregår på engelsk, vil der være hovedtelefoner til tolkning – i begrænset omfang.For de 30 mest morgenfriske, er der mulighed for selv at prøve gensplejsning på et af KU-Lifes laboratorier kl. 8.15 – 9.15.

Program og tilmelding

 

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 25. oktober kl. 14.00. Alle er velkomne, men på grund af begrænset antal pladser kan tilmeldingen blive lukket før 25. oktober, hvis der bliver fyldt op.Kontakt:Espen Tind-Nordbergetin@fvm.dkTlf. 33 92 21 42Pressesekretær:Thor Seierø Mouritsen

tlf. 2091 5901