Sundhedsstyrelsen

Offentlig høring vedrørende rygeloven

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 11:24 CEST

Sundhedsstyrelsen inviterer til en bredere offentlig høring i form af et dialogmøde på Axelborg i København den 11. oktober 2010 klokken 10:00 – 16:00. Høringen følger op på lov om røgfri miljøer, der trådte i kraft den 15. august 2007. Høringen er arrangeret i samarbejde med Teknologirådet.

Formålet med høringen er at tilvejebringe viden og synspunkter med henblik på at styrke beslutningsgrundlaget for de aftalte forhandlinger i Folketinget om revision af rygeloven i 2011. Høringen lægger således op til en åben dialog mellem en bred vifte af aktører på området dels for at inddrage de meningsmæssige nuancer, som præger den offentlige debat om rygeloven, dels for at trække på de forskellige aktørers viden og ressourcer.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder indleder og afrunder høringen, mens medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg deltager i to paneldebatter styret af dagens moderator politisk kommentator på Berlingske Tidende Thomas Larsen.

7 oplægsholdere er inviteret til at sætte rammen for høringen og give indspark til dagens to debatrunder i politikerpanelet.

Formiddagens oplæg og debat fokuserer særligt på holdninger til rygeloven med henblik på at belyse perspektiverne i og konsekvenserne af rygeloven som et eksempel på et reguleringsmæssigt instrument i et moderne folkestyre.

Eftermiddagens oplæg og debat fokuserer på sundhedsfaglige synspunkter i forhold til mulige tiltag for yderligere at begrænse ufrivillig udsættelse for passiv rygning og øge forebyggelseselementet.

Ved høringen deltager repræsentanter fra kommuner og regioner, repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgiverforeninger, patientforeninger, interesseorganisationer, faglige miljøer og forskningsverdenen med videre.

Høringen er åben for journalister. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål i pauserne.

Link

Invitation til høring om Lov om røgfrie miljøer

Kontakt

Lis Hamburger
Souschef
Center for Forebyggelse
Telefon 72 22 75 85

Brit Borum Madsen
Specialkonsulent
Center for Forbyggelse
72 22 86 84