Offerrådgivning

Ofrets Dag 2017

Pressemeddelelse   •   Feb 22, 2017 15:04 CET

Ofrets Dag 2017

I dag – den 22. februar 2017 – er det Ofrets Dag. Det er en dag, hvor der i Europa sættes særligt fokus på ofre, ofres situation og ofres rettigheder. Det at være offer for en kriminel handling, en ulykke eller et uheld, det at være udsat for en traumatisk hændelse. En situation, hvor det oftest er overgrebspersonen, der er i fokus. Men selv om ofret ikke ønsker at stå frem, har ofret brug for særlig opmærksomhed. Der findes offerrådgivninger i de fleste lande i Europa, enten landsdækkende som i Danmark, eller rådgivninger rettet til bestemte målgrupper som f.eks. unge udsat for cyberkriminalitet, voldsramte kvinder eller mænd, unge mødre, selvmordsramte familiemedlemmer og transkønnede.

Se også Victim Support Europe – VSE - og deres budskab i dag på victimsupport.eu. VSE er den europæiske paraplyorganisation for offerrådgivning, og er fortaler for respektfuld behandling og empati, for juridisk rådgivning, for ofrets rettigheder og for opbakning til servicering af ofre, f.eks. offerrådgivning. Lige p.t. har de fået midler til at monitorere implementeringen af Offerdirektivet. I Danmark er vi i Offerrådgivningen i Danmark – OID – fortaler for nogle af de for Danmark relevante rettigheder, som vi også diskuterer med retspolitiske ordførere og f.eks. i Rådgivningsforummet i det Nationale Forebyggelses Center vedr. Voldtægtspakken. Her er det spørgsmål om adgang til bistandsadvokat, ret til information under en sag og på et sprog, ofret kan forstå. Ligeledes svarer vi på, for os relevante høringssvar, som ikke har med strafudmåling at gøre.

Offerrådgivningen i Danmark sætter udover ofre også fokus på vidner til akutte, traumatiske hændelser og pårørende, som ligeledes har været udsat for et stærkt psykisk pres, og som også har brug for omsorg, en krisesamtale med en offerrådgiver eller en mere specialiseret form for hjælp, som Offerrådgivningen kan rådgive om.

Offerrådgivningen har et tæt og godt samarbejde med politiet lokalt og på nationalt plan og er bl.a. afhængige af, at politiet uddeler vores kort til ofre, vidner og pårørende i en krisesituation.

Hjælpen er der, og det er vigtigt at et offer får sat hændelsen på plads og kommer videre med livet. Kontakt f.eks. www.offerraadgivning.dk, hvor du også kan finde de lokale offerrådgivninger. Ofre kan også ringe til os på Landstelefonen 116006 for en anonym samtale. Vi lytter og vi hjælper videre.

VSE lancerer i dag sin seneste rapport om Victims Across Borders. Se denne på http://victimsupport.eu

Landsformand og presseansvarlige

Else Marie Buck

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER