DI - Organisation for Erhvervslivet

Olie- og gasindustrien til udviklingsdebat

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 07:27 CET

Danmark har over de sidste 40 år hentet betydelige værdier op fra undergrunden. Meget tyder på, at den udvikling kan fortsætte, så olie- og gasbranchen også fremover kan være med til at sikre den danske økonomiske vækst og lokale arbejdspladser i Sydjylland.

Er det realistisk at skabe en fornyet udviklingsdagsorden for dansk olie- og gassektor? Det spørgsmål stillede DI mere end 250 deltagere fra 120 virksomheder, da DI i forbindelse med vækstkampagnen Danmark som Udviklingsland holdt konference i Esbjerg Musikhus.

Og deltagerne var ikke i tvivl. Det er det. Men det sker ikke af sig selv. Politikerne har nemlig et ansvar for at sikre rimelige rammevilkår, der kan tiltrække de innovative investeringer, der er brug for, hvis der skal pumpes mere olie op af undergrunden.

- Verden vil i mange år endnu have brug for olie og gas for at sikre vækst og udvikling. Det samme har Danmark. Den danske olie og gas produktion er faldende, og uden et fortsat bidrag fra indtægterne fra Nordsøen, vil vores evne til at finansiere vores samfunds vækst og velfærd reduceres. Derfor må der udvikles en strategi for, hvordan Danmark fortsat vil udvikle sin olie- og gasindustri til gavn for hele samfundet, siger koncerndirektør Søren Gath Hansen, DONG E&P A/S.

Det står klart for alle, at olien før eller siden slipper op. Også i olie- og gasbranchen ser man grøn energi som fremtidens energikilde. Men indtil der findes en teknologi, der kan erstatte fossile brændstoffer med grøn energi, må politikerne se realistisk på forsyningssikkerheden for de kommende 40-50 år i Danmark.

-I øjeblikket er Danmark den eneste EU-nettoeksportør af olie og gas. Det skal vi være stolte af. Men selvforsyning sker ikke af sig selv. Der er løbende behov for investeringer, både i teknologi, uddannelse og infrastruktur. Det stiller det danske samfund overfor to valg. Enten skal der investeres i de danske Nordsø-aktiviteter, så indvindingsgraden øges og forsyningssikkerheden sikres eller også skal Danmark fremover købe energi i udlandet indtil den grønne omstilling er på plads, siger adm. direktør John Sørensen, Rambøll Olie & Gas, bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Danish Offshore Industry.