Region Nordjylland

Område i Aalborg Øst klar til sygehusbyggeri

Pressemeddelelse   •   Jun 09, 2011 09:21 CEST

En af de første store milepæle for det nye universitetssygehus er ved at være nået, når Aalborg Kommune i juni kan vedtage forudsætningerne for at bygge på grunden i Aalborg Øst.

Aalborg Byråd kan i juni 2011 vedtage de nye planer for området i Aalborg Øst, hvor det nye sygehus skal bygges.

- Jeg er glad for, at Aalborg Kommunes Teknik og Miljøudvalg nu er færdige med det store arbejde med plangrundlaget for det nye universitetssygehus, så kan vi nemlig begynde at planlægge hovedstrukturen for byggeriet, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Borgerne har deltaget i processen 

Planerne består af forslag til et tillæg til kommuneplanen, en lokalplan for den sydlige del af området ved Selma Lagerløfsvej og Hadsund Landevej samt en miljøvurdering.

Aalborg Kommune modtog i alt 11 indsigelser til planerne efter høringsfasen i foråret. Indsigelserne er nu behandlet og indarbejdet i planforslagene.

- Det har været en god proces, hvor der har været stor offentlig interesse både i høringsfasen og til borgermødet i Aalborg Øst i foråret, fortæller rådmand Mariann Nørgaard.

Et godt grundlag for den videre proces

Formålet med tillæg for kommuneplan, lokalplan og miljøvurdering er at sikre, at det cirka 92 hektar store område fremover kun kan anvendes til offentlige formål. Det vil for dette område være i form af Universitetssygehus og psykiatri. Derudover kan der etableres tilknyttede funktioner som sygehusapotek og depot.

Planerne fastlægger også de overordnede rammer for opførelsen af det nye sygehus for eksempel i forhold til infrastruktur, vejbetjening samt størrelse på byggeri og bebyggelsesprocent.

- Jeg synes, det er godt, at vi nu får et plangrundlag at arbejde ud fra. Forslaget til plangrundlaget giver os mulighed for en fleksibel anvendelse af området. Det er nemlig væsentligt, at bindingerne i området er afklaret, inden vi afholder projektkonkurrencen om det nye sygehus, siger Ulla Astman.

Planer danner rammer for området 

Region Nordjylland er i øjeblikket i fuld gang med at udarbejde materiale til projektkonkurrencen om det nye sygehus. Regionen forventer at udskrive konkurrencen i løbet af juni 2011.

Herefter kan regionsrådet udpege deltagerne i projektkonkurrencen i september 2011. Konkurrencen forløber indtil midt i 2012.

Når resultatet af konkurrencen foreligger, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Planen skal fastsætte de mere konkrete og detaljerede bestemmelser om byggeriet samt en VVM redegørelse. Dette kommer til at foregå samtidig med, at vinderprojektet bliver tegnet færdigt.