Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Online køb af flybilletter kunne ikke ophæves

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:35 CEST

Forbrugerne, der havde booket flyrejse på forkert dato, var ikke berettiget til at fortryde købet, da der ikke gælder en lovbestemt fortrydelsesret på flybilletter.

Forbrugerne bestilte flybilletter via internettet. I forbindelse med bookingen kom forbrugerne ved en fejl til at købe flybilletter til en forkert dato. Forbrugerne henvendte sig efterfølgende til den erhvervsdrivende for at få pengene retur, da de mente, den erhvervsdrivende fortsat havde mulighed for at afsætte flybilletterne.

Den erhvervsdrivende afviste forbrugernes krav, da der ikke i henhold til forbrugeraftalelovens regler er fortrydelsesret på flybilletter. Endvidere er det ifølge den erhvervsdrivendes handelsbetingelser kun muligt at ændre flybilletterne inden for de første 24 timer efter bookingen.

Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om to forbrugere, der kræver pengene retur for de flybilletter, som de købte via Internettet. I forbindelse med bookingen begik forbrugerne en fejl og købte flybilletter til en forkert dato.

Forbrugerne har oplyst, at de ved en fejl købte flybilletter til en forkert afgang. Forbrugerne har samtidig oplyst, at de mener, at den erhvervsdrivende fortsat havde mulighed for at afsætte de flybilletter, de ikke kunne anvende, hvorfor de burde få pengene retur.

Den erhvervsdrivende har afvist at give forbrugerne pengene retur, da der ikke er fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven, og da der kun er mulighed for at ændre billetterne inden for de første 24 timer efter bookingen i henhold til deres handelsbetingelser.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at der ikke er fortrydelsesret på flybilletter (forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 1, sammenholdt med § 9, stk. 2)

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at forbrugerne ikke kan få medhold i det fremsatte krav.

Nævnet bemærker, at den erhvervsdrivende stiller forbrugerne bedre en loven foreskriver ved at give forbrugerne mulighed for at fortryde købet indenfor 24 timer, efter købet er foretaget.

Nævnet bemærker endvidere, at forbrugerne har fået skatter og afgifter retur mod et gebyr på 75 kr., hvilket er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer, og må anses for at være et rimeligt gebyr.”