Region Hovedstaden

Opbakning til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 11:05 CET

Sundhedssektoren skal spille en stor rolle i regionens indsats for at nå strategiens mål

Politisk udtalelse om erhvervsudviklingsstrategi
Regionsrådet i Region Hovedstaden udsendte 16. november 2010 nedenstående udtalelse i forbindelse med behandlingen af Vækstforum Hovedstadens forslag til erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013:

Regeringen skal skabe bedre rammer for hovedstadsområdets udvikling
Regionsrådet skal opfordre regering og folketing til at skabe markant forbedrede rammebetingelser for vækst og bidrage til, samt koordinere bestræbelserne på at udnytte hovedstadsområdets mange muligheder for at komme til at fungere som et stærkt lokomotiv for hele Danmark, så vi ikke ender som en udkant i Europa. 

Beskæftigelsen og konkurrence-evnen udvikler sig negativt
Danmark har mistet konkurrenceevne, og 180.000 medarbejdere har mistet deres job i den private sektor. 

Opbakning til kraftig forfølgelse af strategien
Vækstforums forslag til erhvervsudviklingsstrategi kan bidrage væsentligt til at ændre på den udvikling. Regionsrådet er derfor indstillet på at bidrage til, at målene i strategien forfølges optimalt. Sundhedssektoren er et stærkt kort i dette arbejde, og målene bør forfølges kraftigt i strategien. 

Strategien imødegår regionens store udfordringer
Forslaget tager fat på regionens store udfordringer i forhold til vækst, beskæftigelse, uddannelse og produktivitet. Sammen med IBU-rapportens anbefalinger for en grøn transportudvikling, der kan sikre Danmark en konkurrencedygtig international lufthavn og de nødvendige bane- og vejlinjer til Oslo, Stockholm og Hamborg, der placerer Hovedstaden som et centrum i Norden.

Grundlag for øget erhvervsturisme og tiltrækning af virksomheder
Med denne strategi giver det mening at forfølge visionen om en international metropol. Strategien vil skabe grundlag for tiltrækning af internationale virksomheders placering i regionen og for vidensudveksling på højt niveau gennem en øget erhvervsturisme. 

Samarbejde mellem hospitaler og erhvervsliv skal udbygges
Hovedstadsregionens hospitalsvæsen er på mange områder i verdensklasse og er parat til at udbygge samarbejde med erhvervslivet og forskningsinstitutioner for at udvikle nye produkter og nye metoder til gavn for patienter, borgere og indtjeningsmuligheder. 

Hospitalsbyggerier giver mulighed for ny velfærdsteknologi
De store byggerier og renoveringer, der i de kommende tiår vil præge hospitals- og psykiatriområdet, vil give nye muligheder for udvikling af velfærdsteknologi og bæredygtige løsninger. Offentlig-privat samarbejde bør udvikles og benyttes, hvor det er med fordel for begge parter. 

Målrettet brug af regionens uddannelsesmidler
Uddannelse og kompetenceudvikling er afgørende i både regionsrådets og Vækstforums indsats for at styrke regionens udvikling i det globale kapløb. Regionens uddannelsespulje og EU’s socialfond skal bruges målrettet i de kommende år. 

Uddannelseskædens huller skal udfyldes
Kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutionerne skal sammen med både offentlige og private virksomheder finde nye veje, så uddannelseskædens huller fyldes ud, og arbejdsstyrkens uddannelsesbaggrund styrkes og internationaliseres. 


Yderligere oplysninger: 

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Socialdemokraterne, tlf. 4364 2521
  • Birgitte Kjøller Pedersen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 2965 0846
  • Hans Andersen, Venstre, tlf. 4033 3376
  • Per Tærsbøl, Det Konservative Folkeparti, tlf. 2758 6305
  • Henrik Thorup, Dansk Folkeparti, tlf. 4040 8188
  • Kirsten Lee, Det Radikale Venstre. tlf. 2020 1156
  • Per Wille-Jørgensen, Enhedslisten,tlf.29631820
  • Andreas Røpke, Uden for partierne, tlf. 61771379
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588