Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Opdræt af 6000 tons miljørigtig fisk på vej

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 10:58 CET

For at fremme udviklingen af moderne og miljøskånsomme dambrug giver Fødevareministeriet tilskud til en række nye projekter.

Som et led i regeringens Grøn Vækst initiativ har Fødevareministeriet givet tilsagn til fire projekter om etablering og modernisering af akvakulturanlæg. Der er givet tilskud for omkring 30 millioner kroner.

Med eksisterende tilsagn og ansøgers egenfinansiering er der tale om nye investeringer i akvakultur for omkring 200 millioner kroner. De fire projekter ligger i Hvide Sande, Silkeborg, Sønder-Felding og på Læsø og de vil tilsammen producere ca. 6.000 tons fisk, bestående af laks samt små og store ørreder.

”Akvakulturbranchen har tidligere været blandt de store miljøsyndere, men Danmark har været med helt fremme i udviklingen af anlæg, der er meget miljøvenlige. Derfor støtter vi udviklingen og udbredelsen af nye miljøeffektive anlæg”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Med disse fire tilsagn fortsætter Fødevareministeriet indsatsen for at fremme en udvikling af en bæredygtig akvakulturproduktion i Danmark, hvor der på tre år er givet tilskud på over 100 mio. kr. til investeringer i dansk akvakultur.

Se en oversigt over de projekter, som har modtaget tilskud gennem akvakulturordningen i år. [pdf-fil].

Fakta om tilskudsordningenTilskudsordningen til akvakultur indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram 2007-13. Programmet medfinansieres af EU’s Fiskerifond (EFF). Fødevareministeriet vil med fiskeriudviklingsprogrammet skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til bæredygtighed og regional udvikling. Læs mere om tilskudsordningen på www.fiskeriudvikling.dk

Yderligere oplysninger:Pia Jørgensen, 33 95 83 31, piaj@ferv.dk

Pressekontakt.Thor Seierø, pressesekretær, 33 92 20 50 / 20 91 59 01