Social- og Integrationsministeriet

Opgør med løsrevne lukkedage

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2011 10:02 CEST

Regeringen vil lovgive om, hvilke dage daginstitutioner kan holde lukket. Lovforslaget skal således forhindre løsrevne lukkedage på helt almindelige hverdage.

I en række kommuner har der været problemer med at sikre afskaffelse af løsrevne lukkedage, som regeringen og KL aftalte i 2009, en aftale der blev præciseret i 2010. Regeringen og KL er derfor enige om, at KL indleder en dialog med de kommuner, så det sikres, at alle kommuner og de underliggende institutioner overholder aftalen fra 2012, og at det klart fremgår af de vedtagne budgetter for 2012. Aftalen er en del af resultatet af dette års økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Regeringen fremsætter samtidig et lovforslag om, hvilke dage, der kan holdes lukket i daginstitutionerne. Lovforslaget bortfalder, hvis kommunerne kan dokumentere, at de lever op til de hidtidige aftaler om afskaffelse af løsrevne lukkedage.

Socialminister Benedikte Kiær: 
”Jeg er tilfreds med, at KL har erkendt, at ikke alle kommuner overholder den aftale vi indgik i 2009, og at vi nu sætter tommelskruerne på over for de kommuner, som stadig har løsrevne lukkedage. Nu er det op til kommunerne at vise, at de kan overholde aftalen. Vi sender her et klart signal om, at det fremover skal være lettere at være børnefamilie i Danmark” 

KL og regeringen er også blevet enige om, at antallet af lukkedage og placeringen af dem skal indberettes for hver enkelt institution. Det vil give både forældre og kommuner klar information om institutionernes lukkedage og kan samtidig være med til at sikre, at kommunerne overholder aftalen.

Regeringen fremsætter i efteråret 2011 lovforslaget.

Se hele aftalen om kommunernes økonomi for 2012


Yderligere oplysninger:
Mette McPhail, specialkonsulent, tlf. 41 85 11 11

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01