Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Opholdskort som bevis for opholdstilladelse

Pressemeddelelse   •   Jun 01, 2011 14:38 CEST

Fra den 20. maj 2011 skal alle tredjelandsstatsborgere over 18 år, der meddeles en opholdstilladelse, have udstedt et opholdskort. 

Fra 20. maj 2011 er det ikke længere muligt at udstede opholdsstickers (en sticker er et bevis for opholdstilladelse, der sættes i en udlændings pas). Der vil i stedet blive udstedt et opholdskort. 

Et opholdskort er dokumentation for, at en person har opholdstilladelse i Danmark.

Det betyder, at tredjelandstatsborgere der søger om opholdstilladelse i Danmark, fra 20. maj 2011 skal aflevere et pasfoto i forbindelse med, at de indgiver deres ansøgning om opholdstilladelse. Fotoet skal påsættes et stamkort til brug for udstedelse af et opholdskort. Alle ansøgningsskemaer indeholder et stamkort, og der findes vejledning om udfyldelsen i ansøgningsskemaerne. 

Et opholdskort udstedes først, når udlændingen er indrejst i Danmark. Det betyder, at visumpligtige personer, der søger fra hjemlandet og meddeles en opholdstilladelse, vil få udstedt en foreløbig opholdstilladelse (langtidsvisum). Der er tale om et såkaldt langtidsvisum, der tjener som bevis for opholdstilladelsen, indtil udlændingen får udstedt et opholdskort, og som kan bruges til at indrejse i Danmark. Udlændingen vil efter indrejsen i Danmark få udstedt et opholdskort, når vedkommende har registreret sig i Det Centrale Personregister.