Sundhedsstyrelsen

Opsamling på specialeplanlægning

Pressemeddelelse   •   Jun 20, 2011 07:45 CEST

Sundhedsstyrelsen har opdateret 27 specialevejledninger, og dermed bragt specialeplan 2010 et stort skridt videre. Den seneste udmelding af specialeplaner er en opsamling af flere forløb:

Placering af funktioner, herunder udviklingsfunktioner, efter opfølgende ansøgningsrunde.
Endelig placering efter indsigelse for funktioner, der blev placeret i december 2010.
Udmelding vedrørende behandling med biologiske lægemidler.
Placering af tre afventende funktioner i klinisk biokemi efter særskilt udredning.
Andre opdateringer hvor Sundhedsstyrelsen for eksempel har godkendt yderligere én matrikel i en region, og hvor regionen nu har meldt tilbage, hvilken matrikel den ønsker godkendt.

Frem til den 23. august 2011 være mulighed for at komme med indsigelser i forhold til placeringen af funktioner efter den opfølgende ansøgningsrunde og vedrørende placeringen af funktionerne i klinisk biokemi.

Udmeldingen består af en opdateret specialevejledning for de 27 berørte specialer og af svarbreve til alle ansøgere. Den markerer samtidig den foreløbige konklusion på en flerårig proces, der blev indledt i 2007, hvor Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de videnskabelige selskaber og regionerne gennemgik de 36 lægelige specialer for at stille krav til og fastlægge sygehusenes hovedfunktioner og de mere avancerede specialfunktioner, der er opdelt i regions- og højt specialiserede funktioner.

Med den ny specialeplan kan specialfunktioner fremover kun varetages på sygehuse, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse. Sundhedsstyrelsens beslutning om placering af funktionerne er sket på baggrund af regionernes og de private aktørers ansøgninger. Derudover er der taget hensyn til det samlede danske sygehusvæsen og forskelle mellem de enkelte regioner og specialer. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægningsarbejde har løbende været drøftet i Den Regionale Baggrundsgruppe og Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.

Vedrørende behandling med biologiske lægemidler henvises til Sundhedsstyrelsens notat om biologiske lægemidler af 15. juni 2011.

De generelle krav og rammer for varetagelse af udviklingsfunktioner er beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat vedrørende udviklingsfunktioner af 22. december 2010.