CODEO A/S

Grønlandske boliger overvåges mod barske klima- og vejrforhold

Pressemeddelelse   •   Apr 12, 2013 07:30 CEST

I Grønland bliver boliger og andre bygninger på grund af det barske klima hurtigt medtagede af vejr og vind. Det offentlige ejer en stor del af bygningerne, så det kræver god administration at overvåge dem. Et nyt system i FileMaker Go blev løsningen.

Det grønlandske selvstyre ejer over 7000 boliger, og i den forbindelse er det vigtigt at have overblikket over bygningernes tilstand. INI Byggeteknik (IBT), som primært fungerer som selvstyrets bygherrerådgiver, blev for nylig bedt om at finde en effektiv løsning, der skulle skabe et bedre overblik over bygningsmassen, der har lidt under et efterslæb i vedligeholdet.

Embla Kristiánsdóttir fik som projektchef i IBT ansvaret for projektet. Hun fortæller: "først og fremmest skulle vi bruge en tilstandsregistrering, som bl.a. omfatter forskellige fakta og en visuel registrering. Ud fra registreringen skulle vi direkte kunne printe en rapport med alle bilag omkring byggeriet.”

Statistik ikke nok
Faktarapporten skulle bl.a. bruges til at afdække behovet for nybyggeri, sanering og renovering. I den vurdering kommer ud over bygningens standard også andre forhold, fx om der er et boligbehov i det pågældende område.

Der fandtes allerede en faktarapport, som var udarbejdet tre år tidligere. Faktarapporten beskrev bygningernes tilstand ud fra alder, beliggenhed, type mv., men ikke ud fra friske observationer. I første omgang skulle det derfor undersøges, om den hidtidige faktarapport var nøjagtig nok. 

For at tage hul på opgaven, udviklede IBT i første omgang et mindre pilotprojekt, der krævede, at en række byggeteknikere gik ud og registrerede bygninger. Deres observationer kom så tilbage i Word-dokumenter med store mængder af fakta og billeder.

"Det kunne hurtigt blive til rapporter på 150 sider, og det var besværligt at trække data ud af dem," forklarer Embla Kristiánsdóttir, der efter de nye observationer kunne konstatere, at vedligeholdelses-tilstanden er væsentligt ringere end hidtil antaget.

Systematisk registrering nødvendig
Der var derfor brug for at komme et spadestik dybere, hvis registreringen for alvor skulle kunne bruges. Ikke alene til politiske redegørelser, men også for at få et overblik internt i IBT.

Derfor tog Embla Kristiánsdóttir kontakt til danske CODEO, der har stor erfaring med mobile registreringsløsninger i FileMaker Pro. 

Opgaven var enkel: Lav en iPad løsning, som gør det muligt hurtigt og effektivt at registrere data på en bygning ude i marken.

"Alle bygninger skal tildeles en statuskode på vedligeholdsstand, og der skal laves et estimat af, hvad det vil koste at bringe bygningen op til samme standard som nybyggeri," forklarer Embla Kristiánsdóttir. Hun understreger, at det er vigtigt at få sat pris på vedligeholdelsen, fordi man ikke altid skal bruge penge på at vedligeholde, hvis nybyggeri bedre kan betale sig.

FileMaker-udvikler sat på sagen
Embla Kristiánsdóttir tog et indledende møde med CODEO, der tilfældigvis var i Grønland. 

"Det er nemt at samarbejde med CODEO, der har stort indblik i vores verden, og som har konsulenter, der er hurtigopfattende og som forstår at levere en løsning hurtigt," siger Embla Kristiánsdóttir.

Få uger efter opstarten modtog IBT første udkast til en løsning, og da Embla Kristiánsdóttir og hendes gruppe alligevel skulle til Danmark, satte de et møde op og fik de sidste detaljer på plads.

"Det var meget belejligt, men vi kunne også have taget det på mail eller Skype, som vi brugte meget i forløbet," forklarer hun og fortæller, at hele udviklingen strakte sig over to-tre måneder.

"Jeg synes, at det var hurtigt, for det er et ret kompliceret system med meget økonomi og avanceret brug af statuskoder for tilstanden i byggeriet," siger hun.

Hurtigt at bruge
For at gøre løsningen hurtig at bruge og effektiv som datagrundlag, skulle så lidt som muligt skrives i tekst, og så meget som muligt opfanges i data via knapper og rullemenuer på skærmen. Desuden kan man med en iPad direkte tage billeder som dokumentation, som kunne lægges direkte ind i rapporten.

"Det betyder, at løsningen er hurtigere at bruge ude ved husene, så man ikke skal skrive så meget, når man kommer hjem. Derfor tog vores bygningsteknikere positivt imod systemet," siger hun og fortæller, at der i dag er indkøbt fire iPads til afdelingen, og at de fungerer glimrende til dataopsamling. Data og billeder overføres direkte via internet til IBT’s FileMaker-server, der står i hovedstaden Nuuk.

Udvikles til vedligehold
Foreløbig tyder alt på, at løsningen skal videreudvikles, så den kan bruges til den daglige planlægning også.

"Vi får jo en unik database ud af det her, som skal udbygges med endnu flere fakta. Jeg synes, at vi også skal have et planlægningsmodul tilkoblet, så vi kan bruge det her til at planlægge vores nybyggeri og vedligeholdelse af bygningsmassen. Det er heldigvis noget, som CODEO også kan hjælpe med."


CODEO er Danmarks største FileMaker udvikler. Selskabets fokus er på løsninger, workflow, ERP systemer samt integration med økonomisystemer. CODEO har arbejdet med FileMaker-løsninger siden 1995.

CODEO er desuden det selskab i Danmark, der har flest certificerede FileMaker udviklere. CODEO er Authorized FileMaker Trainers og er FileMaker Business Alliance Platinum Member.
Læs mere på www.codeo.dk