DR Kommunikation

P4 Fyn gik ikke over stregen i Åhuset-sag

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2010 11:09 CEST

Det er essensen i en afgørelse i Pressenævnet, hvor lederen af bostedet Åhuset i Odense havde klaget over to indslag på P4 Fyn den 6. maj i år.

Her var historien, at flere børn på det seneste var blevet taget hjem fra opholdsstedet, og at flere forældre var utilfredse med ledelsen og pædagogikken på stedet. Samtidig var der interview med en mor, der havde taget sit barn hjem fra Åhuset og i stedet fået ham på et andet opholdssted i Jylland. I indslaget var der også en række oplysninger om stor personaleudskiftning og langtidssygemeldinger i Åhuset.

Skadelige og krænkende
Efter udsendelsen klagede lederen til Pressenævnet. Her vurderede man, at beskyldningerne i indslaget kunne være ”skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende” for Åhuset. Derfor skulle DR efterprøve oplysningerne hos Åhusets ledelse.

Umiddelbart før indslaget blev bragt, havde lederen af Åhuset i en mail til P4 Fyn meddelt, at han ”på ingen måde deltager i programmer, hvor forældre på uetisk vis er medinddraget.” Til sidst i indslaget hed det derfor: ”Vi har bedt om en kommentar fra lederen fra Åhuset, Stig Jørgensen, men han har ikke ønsket af be- eller afkræfte oplysningerne.”

Nævnet finder ikke anledning til at kritisere DR for interviewet med forælderen. Og måden, som DR fik sagt på, at lederen var blevet tilbudt at komme til orde i udsendelsen, men havde sagt nej, var også i orden, fastslår nævnet i sin afgørelse, hvor det hedder, at DR ikke har gjort noget forkert, og at god presseskik ikke er blevet tilsidesat.