Ministeriet for Børn og Undervisning

PALS-projektet skaber mere inklusion

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 11:03 CEST

Ansvar, tryghed og respekt er nøgleordene for Holtbjergskolen, som arbejder med positiv adfærd i læring og samspil (PALS). PALS-projektet er en del af Herning Kommunes samlede indsats "Knæk Kurven", som skal skabe større inklusion i folkeskolen og mindske udgifterne til specialundervisningen.

Blyanternes knirk er den eneste lyd i klasselokalet, da repræsentanterne fra Undervisningsministeriet kommer ind i undervisningstimen hos 3. A på Holtbjergskolen. Holtbjergskolen er en af de to skoler i Herning Kommune, som har været med i PALS-projektet siden 2008. Projektet er en af brikkerne i Herning Kommunes samlede indsats ”Knæk Kurven”, som skal øge inklusionen og nedbringe udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. Mens læreren hilser os velkommen, skynder skolelederen Torben Rathe sig at forklare situationen til børnene:

”I er jo ikke vant til, at så mange mennesker kommer ind i timen. Men vi vil gerne kigge lidt. Så I skal bare fortsætte med at arbejde videre med opgaven.”


Repræsentanterne fra UVM og Herning Kommune på Holtbjergskolen.

Klare og gode beskeder til børnene er nemlig et af de områder, man arbejder med i PALS-projektet. De tre andre er: skolens regler, ros og belønning samt konsekvenserne. Projektet handler i store træk om at formulere klare regler for børnenes adfærd og konsekvent at følge op på dem. Børnene skal være klar over, hvilke forventninger man har til dem. Børnene skal mærke, at god opførsel følges op med ros, og de skal vide, at klassen i fællesskab kan samle point til en klasseudflugt eller en kage. Samtidig skal konsekvenserne for problemadfærd være lige så tydelige – goderne skal fjernes, hvis børnene overtræder reglerne. Holtbjergskolens tre hovedværdier – vis ansvar, vis tryghed og vis respekt – danner den overordnede ramme for hele projektet og blev udvalgt af skolens ansatte i det første projektår.

Proaktivt og forebyggende

Formålet med det treårige PALS-projekt er at skabe en positiv adfærd hos børnene, at skabe et positivt læringsmiljø på skolen samt at styrke samarbejdet mellem skolen og forældrene.

”Det vigtige er, at man forbedrer læringsmiljøet og dermed skaber arbejdsroen. Med PALS-projektet sikrer man, at børnene bliver klar over, hvad man forventer af dem. Så bliver de også bedre til at indfri disse forventninger,” fortæller Birgitte Andersen, PALS-konsulent på Holtbjergskolen.

Ordet respekt kan nemlig betyde noget forskelligt for læreren Line og eleven Sayed fra 3. A. Også selv om de begge to er fra Holtbjergskolen. Derfor er det vigtigt, at børnene og lærerne danner en fælles forståelse af, hvordan skolens hverdag skal se ud. Ifølge Torben Rathe og Line Kristensen er den fælles forståelse med til at mindske forvirring hos eleverne og er dermed en proaktiv forebyggelse af elevernes adfærdsvanskeligheder. På lang sigt medfører det også et bedre læringsmiljø, mere inklusion og mindre udskillelse til specialundervisning.

”Vi har været i gang i to år, og allerede nu kan vi mærke resultaterne. Der er kommet arbejdsro i klassen, og det giver mere tid til undervisning. Lærerne har især været glade for, at ansvaret for problemerne er blevet fælleseje. Vi har ikke længere den samme fornemmelse af, at man står helt alene med det hele,” siger Line Kristensen, PALS-tovholder på Holtbjergskolen, om projektets uforudsete, positive konsekvenser.

Fakta

Holtbjergskolen er en af de otte PALS-skoler i Danmark, og den har været med i pilotprojektet siden august 2008.

Undervisningsministeriet besøgte Holtbjergskolen som en del af turen til Herning Kommune. Turens fokus var inklusion og specialundervisning.