Miljøministeriet

Partnerskab for spildevandsrensning i Indien vinder pris

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 08:44 CET

Partnerskabet, som har fokus på demonstration af effektiv spildevandsrensning i millionbyen Delhi i Indien, har fået tildelt Eksportrådets pris som årets projekt 2010. Partnerskabet er indgået mellem Miljøstyrelsen, Danish Water Forum, ambassaden i Indien og seks danske vandvirksomheder

Målet er at demonstrere, hvordan moderne dansk spildevandsteknologi kan bidrage til at forbedre spildevandsrensningen i Indien. Det øger muligheden for at skaffe nye ordrer til de danske virksomheder, når Indien i fremtiden skal investere i eller renovere anlæg til spilde-vandsrensning.

Rensning af spildevand er en af de helt store miljøudfordringer i Indien. Mange er ikke tilslut-tet et renseanlæg. Samtidig bruger de indiske rensningsanlæg meget energi, og rensepro-cessen er ikke altid optimal.

Miljøminister Karen Ellemann ser et stort potentiale i projektet – også fordi konceptet vil kun-ne bruges i forbindelse med andre spændende teknologiprojekter:

Der er ingen tvivl om, at der er store muligheder for eksport af dansk miljøteknologi ikke alene til Indien, men også til andre lande, hvor de står over for store miljøudfordringer på vandområdet. Og jeg er glad for, at vi med det her konkrete projekt kan være med til at åbne markedet for de danske virksomheder, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Bedste projekt ud af 23
Partnerskabet, der er etableret som led i den miljøteknologiske indsats, blev valgt som det bedste ud af i alt 23 projekter, og fuldmægtig Rasmus Boldsen fra Miljøstyrelsen er glad for anerkendelsen:

Det er selvfølgeligt herligt, at vi får noget opbakning til vores projekt, og det glæder mig, at modellen ser ud til at kunne bruges til fremtidige partnerskaber andre steder i Indien eller andre steder i verden. Jeg glæder mig til næste fase af projektet, som gerne skulle afdække det store miljøpotentiale, der er i at anvende de danske løsninger, siger Rasmus Boldsen.

Med prisen følger også økonomiske midler til at støtte et tilsvarende projekt i en andel del af verden. De seks virksomheder i partnerskabet er Danfoss, Grundfos, Siemens Turbo Machi-nery Equipment, Vandcenter Syd, DHI og Cowi.

Partnerskabet indgik i efteråret en aftale med de indiske vandmyndigheder om at gennemføre undersøgelser og målinger på et indisk renseanlæg. Målingerne skal dokumentere, hvor meget mere effektivt man kan rense spildevandet både i relation til energibesparelser og optimering af renseprocessen.

Næste skridt er, at virksomhederne i fællesskab laver de nødvendige ombygninger på anlægget. Projektet skal blandt andet finansieres via lån, som tilbagebetales ved det overskud, som energibesparelserne i driften på det ombyggede anlæg resulterer i.

Yderligere oplysninger:
Rasmus Boldsen, Miljøstyrelsen, afdeling for miljøteknologi, rasbo@mst.dk, tlf.: 7254 4339