Visma Avendo A/S

Partnerskaber bør være en langsigtet investering

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 10:21 CET

Outsourcing af lønadministrationen har været en gevinst for Odense Kommune. Samarbejdspartneren Visma Services Danmark A/S ser en værditilvækst på længere sigt i økonomifunktionen

Under overskriften ”Et rigere samfund gennem bedre udnyttelse af kompetencer” ønsker Visma, der er Nordens førende leverandør af ydelser inden for HR-, økonomi- og lønadministration, at gøre de grundlæggende, administrative forretningsgange mere lønsomme i alle virksomheder, både offentlige og private - og dem midt i mellem.

Til de sidste hører eksempelvis de kommunale forsyningsselskaber, og hvis man lægger de beløb sammen, man sparer i hver enkelt kommunal enhed og kombinerer dem med en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, er der også på lang sigt store udviklingsmuligheder i offentligt-privat samarbejde.

”Isoleret set fylder besparelserne i lønadministrationen ikke ret meget i de kommunale budgetter. Derfor giver det mening at lægge et bredere og mere langsigtet perspektiv ind i partnerskaberne, hvis man virkelig vil de muligheder, der ligger i at samarbejde med en serviceudbyder, der har disse funktioner som deres kerneydelse”, siger June Mejlgaard Jensen, der er administrerende direktør i Visma Services.

I 2006 gik Visma og Odense Kommune i luften med et fælles partnerskab omkring outsourcing af kommunens centrale lønadministration. Målt på kroner og øre har det været en succes. Dels har kommunen sparet 3,3 mio kr. af de kalkulerede, årlige udgifter til lønadministration. Herudover har kommunen fået del i det overskud, som det fælles selskab, Visma Services Odense A/S, præsterer.

”Vores erfaringer fra Odense viser, at der er op til 25 % at spare alene på den kommunale lønadministration, men dertil kommer at vi i de partnerskaber vi har, er med til at give kommunerne et kompetenceløft, simpelthen fordi vi gennem de opgaver vi løser for en lang række virksomheder, er blevet rigtig dygtige til at effektivisere og skabe værdi for vore kunder. Det er ikke en kerneforretning for kommunerne at lave lønadministration. Det er det for os. Vi genererer hele tiden ny viden på området og den kommer naturligvis vores samarbejdspartnere til gode,” siger June Mejlgaard Jensen.

Fælles kompetenceløft

Samarbejdet med en ekstern leverandør har sat fokus på omkostningerne ved at have en central lønadministration. Det har givet anledning til effektivisering af arbejdsgange og revurdering af procedurer. Et andet aspekt er det kompetenceløft, som hele organisationen omkring lønadministrationen har fået. 

”Lige nu høster alle vore kunder, herunder kommunerne, af vores fælles viden og erfaringer. Vi har i vores trainee-program og løbende efteruddannelse en indbygget garanti for et kompetenceniveau, der netop er med til at fastholde og udbygge vores position som det, vi er dygtige til: at effektivisere og skabe værdi. Kompetenceudvikling i fælles regi er en win-win situation for begge parter, og der er ingen medarbejdere fra kommunerne, der ved at overgå i et nyt fælles selskab skal frygte for deres karrieremuligheder hverken i det private eller i det offentlige, snarere tværtimod”, understreger June Mejlgaard Jensen.

Hun er overbevist om, at succes på den korte bane på længere sigt kan og bør føre til, at flere og flere kommuner får øjnene op for de muligheder, der ligger i at lægge de ikke-borgernære funktioner ud i partnerskaber eller hos private udbydere.

Odense og Visma har været et godt match

Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune, konstaterer, at det offentligt-private partnerskab med Visma har fungeret rigtig godt på alle områder.
”Det har været en fordelagtig disposition at tænke nye tanker på dette område, og jeg er meget tilfreds med den besparelse, der er opnået. Samtidig med disse økonomiske fordele er jeg også glad for, at medarbejderne i vores fælles selskab trives godt, og jeg er ikke i tvivl om, at andre kommuner end Odense vil kunne få stor gavn af at indgå i partnerskaber i forbindelse med varetagelse af lønadministrationsopgaven”, siger Jørgen Clausen. 

Tele-Punkt kunne fastholde fokus på Core Business

Alliancer med virksomheder i det private erhvervsliv fylder mindre i debatten, men er i virkeligheden med til at bane vejen for succes, når kommunerne skal trække på andres erfaringer.

”Jeg vil sige, at vores erfaringer med Visma er et bevis på, at det godt kan lade sig gøre at lægge opgaver ud til andre,” siger Jan Knudsen, der er økonomichef i Tele-Punkt erhverv.

Tele-Punkt er en landsdækkende kæde, der har en fælles koncept-, profil- og produktstrategi inden for salg, installation og servicering af tele- og data-kommunikationsløsninger i Danmark. For to år siden overtog kæden 13 erhvervscentre fra TDC. Samtidig blev opgaven med at udbetale løn lagt ud til Visma.

”Selvom vi selv har stået for den centrale bogføring, så har vi haft meget stor glæde af at outsource lønadministrationen til Visma. Vi opstillede naturligvis en tjekliste og spurgte os for inden. Visma har den erfaring, der skal til. Opgaveløsningen er veldokumenteret og de er meget kyndige inden for deres område. Samtidig har de en struktur og en organisation, der matcher vores, så vi har haft meget glæde af samarbejdet og ser det som et stort plus,” siger Jan Knudsen.

http://www.visma.dk

Pressekontakt
June Mejlgaard Jensen
40 11 02 96


Visma
Hørkær 26
2730 Herlev
Danmark