Codan Forsikring

Pas på frostskader i virksomheden

Pressemeddelelse   •   Feb 12, 2013 20:39 CET

Frosten har nu igen meldt sin ankomst, og det er dermed atter tid til at sikre sig imod frostsprængninger på vand- og varmeinstallationer. Virksomhedsejere og administratorer af erhvervsbyggeri bør særligt være opmærksomme, hvis lokaler står ubenyttede hen. De bør desuden holde deres bygninger opvarmet, da forsikringen kun dækker frostskader i opvarmede rum, meddeler Codan Forsikring.

For virksomhedsejere og administratorer af erhvervsejendomme er det på denne årstid en god idé at rette opmærksomheden mod bygninger, der til dagligt står tomme, og sikre dem mod frostsprængninger på vand- og varmeinstallationer. Luk for vandet ved hovedhanen og tøm rør og vandvarmere for vand. Og vær særligt opmærksom på de rør, der ligger tæt på dårligt isolerede ydervægge, eller som løber under gulvene, lyder anbefalingen fra Codan.

”Tomme bygninger – som måske endda har et ”Til salg”- eller ”Udlejes”-skilt i vinduet – kan let blive nedprioriteret i en travl tid. Men i de kolde vintermåneder bør man også investere tid i at sikre disse ejendomme mod frostsprængninger på vand- og varmeinstallationer”, siger Ane Jægersborg, skadedirektør for Codan Erhverv.

Det kan blive dyrt at spare på varmen
For at undgå frostsprængninger bør man desuden lade bygningen være opvarmet vinteren over – også selvom den står tom, og særligt hvis frostvejret bliver ved i længere tid. Forsikringen dækker nemlig kun omkostninger i forbindelse med frostsprængninger på vand- og varmerør eller eventuelle
vandskader, hvis ejendommen har været tilstrækkeligt opvarmet.

”Vi dækker kun frostsprængninger, når årsagen er, at der har været svigtende varmeforsyning. Vi opfordrer derfor alle vores erhvervskunder til at holde deres ejendomme opvarmet vinteren igennem – også dem, der står tomme. Vi har før set, at det har vist sig dyrt at spare på varmen. En anden mulighed for at forebygge skader kan være at tømme rørene for vand,” siger Ane Jægersborg fra Codan.

Gode råd til, hvordan du undgår frostsprængninger
Sørg for at:

§  Lukke for vandet ved hovedhanen i ubenyttede ejendomme samt åbne vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand
§  Sikre vandfyldte varmeanlæg mod frostskader
§  Være særlig opmærksom på rør i uopvarmede rum og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge, eller som løber under gulvene
§  Holde ejendommen tilstrækkeligt opvarmet – også selvom den står tom

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Codan Forsikring A/S
Mads Houe, PR manager
Tlf: 33 55 24 84, mobil: 30 37 83 53
E-mail: mdq@codan.dk

For kundehenvendelser

Kontakt os på: Tlf.: 33 55 55 50

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 20 millioner kunder og 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR her

Læs mere om Codan http://www.codan.dk