Region Hovedstaden

Patienter på hjemmerespiratorordning overføres til regionens leverandører

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 09:54 CEST

Ifølge Statsforvaltningen har patienter ikke har frit valg vedrørende hjemmerespirationsordninger.

Ikke frit leverandørvalg 
Der er ikke er frit leverandørvalg vedrørende respiratorhjælpere. Sådan lød det i en afgørelse fra Statsforvaltningen i juli måned. 

Fire hjælpebureauer skal højne den sundhedsfaglige kvalitet
Region Hovedstaden kan med den afgørelse overføre patienter med hjemmerespiratorordning til de fire hjælpebureauer, som der er indgået en rammeaftale med. Dette ønsker regionen at gøre, da det er vurderingen, at den sundhedsfaglige kvalitet af hjemmerespiratorordninger vil blive forbedret. 

Regionerne er pålagt at lave rammeaftaler
Loven har påbudt regionen at lave rammeaftaler med hjælpebureauer, og samtidig har statsforvaltningen slået fast, at patienterne ikke har et frit valg i forhold til behandling, men skal bruge de bureauer, der er aftale med. 

Sundheds- og økonomiske gevinster
Så med loven i hånden og med en faglig vurdering, der peger på sundhedsmæssige og økonomiske gevinster, har Region Hovedstaden besluttet, at de sidste patienter på hjemmerespiratorordningen skal overføres til de fire bureauer med en rammeaftale. 

180 patienter berøres af afgørelsen
Der er 1.500 patienter tilknyttet Respirationscenter Øst (RCØ) på Glostrup Hospital. Ud af disse patienter er i øjeblikket omkring 180 patienter i hjemmerespiratorordninger, der administreres og finansieres af Region Hovedstaden. 

Respirationscenter Øst ordinerer hjemmerespiratorordninger
De patienter, der har fået et overvågningsteam tilknyttet, er patienter med en betydelig funktionsnedsættelse. De fleste lider af muskelsvind, neurologiske sygdomme, tetraplegi og ALS. Det er RCØ, der ordinerer en hjemmerespiratorordning, og det er RCØ, der beslutter om overvågningsteamet skal være faglært eller ufaglært. 

Regionen skal sikre kompetencen 
Region Hovedstaden indgik i 2009 rammeaftale med i alt fire hjælperbureauer om respiratorisk overvågning og behandling af patienter med en hjemmerespiratorordning. Da RCØ har det sundhedsfaglige ansvar for patienterne i hjemmerespirationsordninger er det vigtigt for regionen at kunne sikre, at hjælperne er kompetente og kan leve op til kravene. 

Særlige kurser og maksimale arbejdstider skal overholdes
I rammeaftalen er leverandørerne forpligtet til at sørge for, at respiratorhjælperne har gennemgået særlige kurser, at vagterne ikke overstiger 12 timer, og at alle vagter er vågne vagter. Endvidere skal almindelige arbejdstidsregler følges. Forhold som ikke er opfyldt i alle ordninger, der ikke er overført. 

100 hjemmerespiratorpatienter bruger allerede regionens leverandører
Omkring 100 af patienterne i en hjemmerespiratorordning får respiratorhjælp fra de leverandører, som regionen har indgået rammeaftale med. Efter statsforvaltningsafgørelse i juli arbejder regionen og Glostrup Hospital på løbende at overføre de resterende 70 hjemmerespiratorordninger fra deres nuværende leverandører af respiratorhjælpere til de leverandører af respiratorhjælpere, som regionen har indgået rammeaftale med.