KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Patienters diagnose afhænger af deres samspil med lægen

Pressemeddelelse   •   Dec 18, 2015 12:04 CET

Når lægen skal stille en diagnose, er det en proces, der er påvirket af mange faktorer, både menneskelige og strukturelle. De menneskelige faktorer relaterer sig i høj grad til samspillet mellem patient og læge i konsultationsmødet. Med afsæt i fem scenarier for kommunikationen mellem patient og læge kan man tegne fem forskellige kombinationer af læge- og patientroller. Nogle roller er mere hensigtsmæssige for diagnoseprocessen end andre.

Læs videre her: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i12292/Diagnoseforsinkelser-i-almen-praksis-1

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.