Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Patientflugter skal hindres

Pressemeddelelse   •   Sep 16, 2010 11:08 CEST

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har i dag haft møde med Danske Regioner om rømninger fra retspsykiatriske afdelinger.

Bertel Haarder forventer, at de ekstra ressourcer til at sikre afdelinger samt regionernes kulegravning af området vil reducere antallet af flugter markant. Samtidigt lægger han vægt på, at patienterne får mere indhold i dagligdagen.

Regionerne har igangsat et udredningsarbejde med deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Justitsministeriet. Indenrigs- og sundhedsministeren er åben over for et eventuelt behov for yderligere lovgivning med henblik på at højne sikkerheden med for eksempel brug af elektronisk løsninger.

Gennemgangen af området har vist, at ikke alle regioner benytter sig af eksisterende muligheder. Derfor vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejde en manual over eksisterende muligheder til at højne sikkerhed og indhold, så patienterne har noget at foretage sig.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Regionerne fik før sommerferien 350 millioner kroner til netop at styrke sikkerheden på retspsykiatriske afdelinger, lave enestuer og forbedre dagligdagen for patienterne f.eks. ved at indrette motionsrum. Jeg forventer, at det sammen med regionernes kulegravning af området vil reducere antallet af flugter markant,” siger Bertel Haarder.

”Sikkerheden er regionernes ansvar, de har fået flere penge til at styrke den netop i år samt til at udvide kapaciteten. Jeg har i dag fået vished for, at de er godt i gang med opgaven. Og har de ønsker om tiltag, som der ikke er lovhjemmel til, er jeg klar,” siger Bertel Haarder.

Han har besøgt psykiatrien i henholdsvis Glostrup og Århus, hvor det slog ham, at der er behov for flere aktivitetsmuligheder for patienterne.

”Derfor glæder det mig også at kunne konstatere, at flere af de anlægsprojekter der nu igangsættes i retspsykiatrien har fokus på udbygning af motions- og aktivitetsfaciliteter både indendørs og udendørs,” siger Bertel Haarder.

Ekstra til retspsykiatri i 2010: 

Satspuljemidler:

  • Retspsykiatrien har i perioden fra 2007 til 2009 fået 180 millioner ekstra..
  • Fra 2010 er retspsykiatrien løftet med næsten 100 millioner kroner om året i forhold til før 2007. Pengene er afsat til flere pladser til patienter i retspsykiatrien.


Anlæg - modernisering og udbygning:

  • Der er med finansloven for 2010 afsat 350 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien.


Kvalitetsfonden:

  • Region Sjælland har fået 1,05 mia. kr. fra kvalitetsfonden til en samling af psykiatrien i Slagelse, herunder retspsykiatrien og Sikringsafdelingen.
  • Region Hovedstaden har fået 0,55 mia. kr. til udbygning af af retspsykiatrien på Sct. Hans.


Økonomi for psykiatrien generelt:

  • Psykiatrien siden 2003 løftet med 12 procent fra 6 til godt 6,7 milliarder kroner i 2009 i faste priser. I år er der 740 millioner kroner ekstra. De kommende år stiger det med godt 100 millioner om året.
  • Fra 2012 er psykiatrien løftet med en milliard om året. Det skyldes, at de fleste midler fra satspuljen er blevet permanentgjort dvs. de er blevet overført til regionerne via bloktilskuddet .
  • Dertil kommer de 1.9 mia. kr. fra Kvalitetsfonden og finansloven for 2010 til nybyggeri, enestuer, fitnessrum og i det hele taget bedre fysiske rammer i psykiatrien.


Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Jesper Lihn 72 26 95 27
Specialkonsulent Susanne Beck Petersen 77 26 94 79
Pressechef  Line Aarsland 24 40 74 71